04.09.2019

Mały grant w obszarze ochrony i promocji zdrowia - PZERiI

Puszczykowo, 04.09.2019 r.

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Puszczykowo informuje, że w dniu 04.09. br., na okres siedmiu dni – zgodnie z art. 19a ust. 3 znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Puszczykowa, ofertę „Promocja i profilaktyka zdrowia „starzenia się” na wykonanie zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219).

 

Oferta złożona została w trybie tzw. małego grantu pt. „Promocja i profilaktyka zdrowia „starzenia się”.

 

Ewentualne uwagi, opinie i sugestie dotyczące ww. oferty należy składać na adres:

gci@puszczykowo.pl do dnia 11.09.2019 r.

Dokumenty

 

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway