26.05.2021

Łąki kwietne w Puszczykowie

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Komisją Ochrony Środowiska, Puszczykowo planuje wprowadzić na tereny miejskie łąki oraz ograniczyć koszenie trawników tam, gdzie jest to możliwe.

Jak wszyscy wiemy, zmiany klimatyczne na świecie sprawiły, że coraz częściej borykamy się z długimi okresami suszy, przecinanymi nawalnymi opadami deszczu, które ze względu na mocne przesuszenie gleby spływają powierzchniowo, a nie wsiąkają w tereny zielone. Ta woda, której uda się jednak wsiąknąć i tak bardzo szybko transpiruje w wysokich temperaturach.

Niestety zdolność wchłaniania wody przez trawniki jest dość niska, ze względu na płytki system korzeniowy. Łąka kwietna ma bardziej złożony system korzeniowy, a tym samym dłużej zatrzymuje wilgoć. Łąka kwietna to również większa różnorodność. Może ją tworzyć nawet 60 gatunków roślin i dzięki temu staje się atrakcyjna dla wielu gatunków zwierząt: małych ssaków, gadów, płazów oraz owadów, w tym jakże ważnych zapylaczy.

Większa ilość roślin to również większa estetyka terenu i urozmaicenie krajobrazu, dzięki dużemu zróżnicowaniu barw kwitnących kwiatów, których wygląd zmienia się dynamicznie w ciągu roku.

Rzadko się o tym wspomina, ale łąka tworzy oczywiście lepszy mikroklimat na terenach miejskich niż trawnik. Filtruje wody opadowe i powietrze, w tym zatrzymuje pyły tworzące smog! Poza tym obniża temperaturę powietrza i zapobiega nagrzewaniu się powierzchni gleby.

Tam, gdzie te łąki nie będą mogły powstać od razu, chcielibyśmy ograniczyć częstotliwość koszenia. Odpowiednie zarządzanie częstotliwością, terminem oraz wysokością koszenia może spowodować, że trawniki miejskie staną się bardziej odporne. Pozostawione wyższe źdźbła, kładąc się, będą skuteczniej chronić powierzchnię gleby przed przesychaniem. Zwiększona wilgotność przyczyni się również do zwiększenia bioróżnorodności, poprzez spontaniczne pojawienie się roślin zielnych, które dodatkowo przyciągną pożyteczne owady. Rzecz jasna, w niektórych miejscach w mieście, częstotliwość i sposób koszenia muszą być dostosowane przede wszystkim do względów bezpieczeństwa mieszkańców.

Zachęcamy, aby Państwo również ograniczyli częstotliwość i wysokość koszenia w swoich ogrodach. Prosimy również o wskazanie miejsc, na których warto założyć łąki kwietne zamiast trawników. Być może przed Państwa posesją jest teren zieleni miejskiej, którą można zaaranżować w ten sposób? Zgłoszenia z pomysłami prosimy przesyłać wyłącznie mailowo w tytule wiadomości wpisując „Łąka w Puszczykowie” na adres: ekoinfo@puszczykowo.pl

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway