31.03.2023

Kontrole zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Od kwietnia 2023 r. upoważnieni pracownicy Straży Miejskiej w Puszczykowie będą kontrolować wykonywanie obowiązku właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamba) i przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Podczas kontroli posiadacze przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych będą zobligowani do okazania:

- umowy na korzystanie z usług opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych,

- dowodów na korzystanie z usługi w zakresie odbioru osadów ściekowych z oczyszczalni. rachunki, faktury vat (uwaga: na rachunkach dot. opróżnienia osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków powinien widnieć zapis dot. wywozu osadów). Posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba lub osadów z przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli.

Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków powinni to uczynić niezwłocznie.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Poniżej zamieszczono listę przedsiębiorstw posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w powyższym zakresie na terenie Miasta Puszczykowa:

 

 

 

Lp.

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie              na prowadzenie działalności gospodarczej              w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

Możliwość opróżniania osadników                           przydomowych oczyszczalni  ścieków

1.

ALAN PLUS Damian Kruk

ul. Niezłomnych 37, 62-030 Luboń

TAK

2.

Stanisław Zientkowski PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ZIĘTEK

ul. Żabikowska 103, 62-052 Komorniki

TAK

3.

TOI TOI Sp. Z o.o.                      

ul. Płochciańska 29, 03-044 Warszawa

NIE

4.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

w Mosinie ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina

NIE

5.

CLIPPER Sp. z o.o.                      

ul. Pana Tadeusza 6B, 30-727 Kraków

NIE

6.

WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka komandytowa

ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze

NIE

7.

TLC RENTAL Sp. z o.o.            

 ul. Rodzinna 38A, 05-806 Sokołów

NIE

8.

Mirosław Korcz P.U.H KORMIX

ul. Poznańska 5 61-160 Daszewice

NIE

 

Uwaga!

  • Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022, poz. 2519, ze zm.) Burmistrz Miasta Puszczykowa jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kontroli ich funkcjonowania i opróżniania.
  • Zgodnie  z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.), kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 lub 1a podlega karze grzywny.
  • Zgodnie z art. 10 ust. 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 ze zm.), kto utrudnia lub udaremnia przeprowadzanie kontroli o której mowa w art. 6 ust. 5a podlega karze grzywny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway