17.01.2022

Kontrola pieca – kiedy i na jakich warunkach?

Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów. Organy te mogą skierować swoich pracowników do dokonania w ich imieniu kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska. Przez delegowanych pracowników może być dokonywana również kontrola pieca. Od 1 listopada 2018 roku Straż Miejska ma uprawnienia by karać mandatem za nieprzestrzeganie prawa dotyczącego  oraz postanowień lokalnych uchwał antysmogowych. 

Kontrola pieca - na jakich warunkach?

Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:Mandat smogowy

Korzystanie ze starych pieców węglowych tzw. “kopciuchów” może naruszać akty prawa miejscowego ograniczające określające normy emisji jakie muszą spełnić piece wykorzystywane w danym obszarze. Warto zatem sprawdzić czy gmina, powiat lub województwo nie wprowadziło norm emisji dla pieców węglowych. Przykładem miasta, które istotnie ogranicza emisję spowodowaną piecami węglowymi jest Kraków, gdzie od 1 września 2019 r. obowiązuje całkowity zakaz palenia węglem, drewnem i innymi paliwami stałymi w kotłach, piecach i kominkach.  

Naruszenie norm określonych aktem prawa miejscowego może skutkować nałożeniem grzywny na podstawie art. 334 w związku z art. 96 prawa ochrony środowiska. Grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5000 złotych. Wymierzając grzywnę, bierze się pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste i rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.

Kara za spalanie odpadów

Pamiętajmy, że spalanie odpadów, w tym wszystkich śmieci domowych, może następować wyłącznie w stworzonych ku temu spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów. Oznacza to, że nie możemy spalać odpadów domowych we własnym zakresie, w tym w celu ogrzania budynku. Naruszenie powyższego zakazu stanowi wykroczenie i na podstawie art. 191 ustawy o odpadach sprawca takiego nielegalnego spalania śmieci może zostać ukarany karą grzywny a nawet aresztu.  

Grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5000 złotych. Wymierzając grzywnę, bierze się pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste i rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Kara aresztu trwa najkrócej 5, najdłużej 30 dni; wymierza się ją w dniach.

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway