24.11.2021

Konkurs „Wielkopolska Otwarta na Wolontariat” - zgłoś kandydata

Konkurs skierowany jest do wolontariuszek i wolontariuszy działających w ramach organizacji pozarządowych, instytucji i innych podmiotów oraz osób prywatnych i grup nieformalnych, które w roku 2021 realizują/zrealizowały na terenie województwa wielkopolskiego działania wolontariackie dla i na rzecz osób starszych, rodzin, osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, osób z wysokiego ryzyka socjalnego, migrantów, instytucji, organizacji i innych.

Celem Konkursu jest nagrodzenie/wyróżnienie inicjatyw wolontariackich  realizowanych/zrealizowanych przez wielkopolskich wolontariuszy w 2021 roku. Konkurs prowadzony jest na terenie Województwa Wielkopolskiego.

Zgłoszenia dokonują, we własnym imieniu lub w imieniu wolontariusza organizacje pozarządowe, instytucje, inne podmioty, osoby prywatne i grupy nieformalne, które w roku 2021 realizują/zrealizowały na terenie województwa wielkopolskiego inicjatywę wolontariacką na rzecz osób starszych, rodzin, osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, osób z wysokiego ryzyka socjalnego, migrantów, instytucji, organizacji i innych, zwane dalej Uczestnikiem Konkursu.

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do Organizatora Konkursu –

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na adres mailowy: konkurswolontariat@rops.poznan.pl do dnia 26 listopada 2021 r., do godz. 23.59.

Informacji udziela:
Michał Brożyński, michal.brozynski@rops.poznan.pl, tel. 61 858 45 35.

Microsoft Office document icon formularz_zgloszeniowy_konkurs_wolontariusz_2021.doc

Microsoft Office document icon ogloszenie_konkurs_wonw_2021-11.doc

Microsoft Office document icon uchwala-nr-4298_2021_konkurs_wolontariusz_2021.doc

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway