09.08.2022

Konkurs Nasz Zabytek w woj. wlkp.

Znajdź zabytek w okolicy, który: jest dla Ciebie ważny, chcesz mu przywrócić świetności i stworzyć w nim miejsce ważne dla Ciebie i Twoich sąsiadów. Właściciel zwycięskiego zabytku może otrzymać 1mln złotych w  formie dotacji na rewaloryzację i dostosowanie obiektu do wybranej w konkursie funkcji społecznej.

Nasz Zabytek to konkurs o charakterze regionalnym i lokalnym dla każdego, kto chce pozytywnie wpływać na swoje otoczenie i przywrócić świetność lokalnym zabytkom.

Fundacja Most the Most jest organizacją non-profit powołaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego, by współrealizować misję banku jaką jest wsparcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Konkurs Nasz Zabytek ogłaszany jest sekwencyjnie w poszczególnych województwach, tak by docelowo objąć wszystkie województwa każdego roku. Konkurs jest podzielony na dwie części: I  Konkurs – wybór jednego zabytku w województwie oraz II Konkurs – wybór pomysłów na nową funkcję społeczną zwycięskiego zabytku.

Mieszkańcy województwa wielkopolskiego będą mogli zgłaszać propozycje zabytków od 8 sierpnia  do 5 września 2022 r. (I Konkurs). Zostanie dla nich przygotowany prosty formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie fundacji. Osoby, które nie korzystają z internetu będą mogły zgłosić zabytek przez telefon.

Dzięki zaangażowaniu lokalnych społeczności zwycięski zabytek może zostać zrewaloryzowany i zaadaptowany zgodnie z pomysłem mieszkańców. Zwycięski projekt uzyska od Fundacji dofinansowanie o wartości do 1 000 000 PLN. Właściciel zabytku przeznaczy je na rewaloryzację i dostosowanie obiektu do wybranej w konkursie funkcji społecznej. Przedmiotem konkursu mogą być tylko zabytki nieruchome, wpisane do rejestru zabytków, wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków, które są własnością publiczną (należą np. do jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa). Zgłaszać zabytek mogą tylko osoby fizyczne.

Budynki użyteczności publicznej będące własnością Miasta Puszczykowa, znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków to.

  1. Urząd Miejski w Puszczykowie, ul. Podleśna 4
  2. Urząd Stanu Cywilnego, ul. Podleśna 17
  3. Willa „Mimoza” – Centrum Animacji Kultury, ul. Poznańska 26
  4. Niepubliczne Przedszkole nr 3 „Leśni Przyjaciele”, ul. Przyszkolna 1
  5. Stary budynek Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wysoka 1
  6. Prywatne Przedszkole nr 1 „Pracowite Pszczółki”, ul. Wysoka 3

Udział w konkursie krok po kroku - pdf

Nasz Zabytek – Most the Most - strona internetowa

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway