16.05.2020

Komunikat dot. przywrócenia zajęć w szkołach

Ministerstwo Edukacji Narodowej w dniu 14 maja br. wprowadziło dodatkowe wytyczne dla dyrektorów i nauczycieli w związku z umożliwieniem opieki uczniom klas I-III i organizacją konsultacji na terenie szkoły. Od 25 maja br. mają zostać przywrócone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Burmistrz Miasta Puszczykowa wraz z dyrektorami obu szkół podstawowych: p. Ewą Budzyńską, dyrektorką Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza oraz p. Beatą Cierzniak, dyrektorką Szkoły Podstawowej nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich na bieżąco monitorują sytuację i podejmują niezbędne decyzje, umożliwiające bezpieczny powrót uczniów do szkół. W dniu wczorajszym za pośrednictwem elektronicznego dziennika Librus do rodziców został wystosowany komunikat z prośbą o wstępne deklaracje uczestnictwa dzieci w zajęciach w szkołach. Te informacje są kluczowe dla odpowiedniego przygotowania placówek oraz sal lekcyjnych, zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W obu puszczykowskich placówkach o uczestnictwie dziecka w zajęciach rodzice mogą poinformować zarówno dyrekcję, jak i wychowawców klas poprzez e-dziennik, bądź telefonicznie do dnia 21 maja br.

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway