05.07.2019

Kolejne OZE w Puszczykowie

W piątek 5 lipca Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego wraz z Wójtem Gminy Suchy Las Grzegorzem Wojterą podpisali umowę na dofinansowanie z puli Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020 (WRPO 2014+) realizacji odnawialnych źródeł energii. Partnerami w projekcie są Gminy Rokietnica i Miasto Puszczykowo.

Projekt wart przeszło 8,2 mln zł, polega na montażu indywidualnych instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach prywatnych w tych miejscowościach.

Decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego został dofinansowany środkami UE z WRPO 2014+ kwotą blisko 6,15 mln zł. To maksymalne dofinansowanie do projektów tego typu, na poziomie 85%.

„To kolejne przedsięwzięcie, które doskonale wpisuje się w realizację unijnej polityki ochrony środowiska, mającej na uwadze m.in. naszą zdrowszą egzystencję i ograniczenie występowania efektu cieplarnianego. Strategia Europa 2020 wytyczna nam konkretne cele, do osiągnięcia których konieczne jest jak najbardziej powszechne korzystanie z odnawialnych źródeł energii”, mówi Marszałek Marek Woźniak.

To projekt parasolowy, w którym wnioskodawcą są gminy partnerskie, a beneficjentami mieszkańcy tych gmin.

Jego realizacja zakłada montaż na obiektach mieszkalnych indywidualnie dobranych instalacji OZE, np. paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej czy kolektorów słonecznych służących podgrzewaniu ciepłej wody użytkowej. W efekcie powstanie 78 jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE oraz 273 jednostki wytwarzania energii elektrycznej z OZE.

Celem realizacji projektu jest zapewnienie mieszkańcom Suchego Lasu, Rokietnicy i Puszczykowa możliwości pozyskania energii ze źródeł odnawialnych, co znacząco zmniejszy wydatki gospodarstw domowych na inne źródła energii i poprawi jakość życia w tych miejscowościach.  Inwestycja wpłynie również korzystnie na jakość środowiska naturalnego, przyczyniając się do zmniejszenia emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń.

Jest to projekt, do którego nabór wniosków był prowadzony w 2017 roku. Niestety wówczas nie otrzymał dofinansowania (pomimo wysokiej oceny) i dopiero po alokacji środków może być teraz zrealizowany.

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway