16.04.2020

Instrukcja wysyłki druku deklaracji na wywóz odpadów poprzez ePUAP

Nowy druk deklaracji na wywóz odpadów można wysłać do Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” w Czempiniu za pomocą platformy ePUAP.

Prosimy wypełniony, podpisany i zeskanowany druk deklaracji przesłać jako załącznik do wiadomości podpisanej podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Można również pozostawić go w Biurach Obsługi Klienta Urzędów Miasta lub Gminy lub nadać go w placówce pocztowej.

Poniżej instrukcja wysyłki poprzez e-PUAP wypełnionej, podpisanej i zeskanowanej deklaracji.

 


W przeglądarkę należy wpisać poniższy adres:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw

W pole wyszukiwania wpisujemy "Czempiń".Z samego dołu strony wybieramy Związek Międzygminny.Następnie sprawy ogólne – pismo do urzędu.Następnie pismo ogólne do podmiotu publicznego.Następnie załatw sprawę.Następnie należy wybrać inny rodzaj  pisma, w tytule wpisać deklaracja, następnie krótką informację, że przekazuje się w załączeniu deklarację za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Później wstawić skan deklaracji,  jako załącznik, podpisać  i wysłać  podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.


Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway