15.05.2024

Informacje po sesji

We wtorek, 14 maja 2024 r. odbyła się 2. sesja Rady Miasta Puszczykowa, podczas której m.in. ukonstytuowały się komisje Rady Miasta.

Na początku obrad, przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Puszczykowie Róża Grześkowiak wręczyła zaświadczenia o wyborze dwojgu radnym nieobecnym na pierwszej sesji, którzy następnie złożyli uroczyste ślubowanie.

W dalszej części posiedzenia radni przystąpili do rozpatrywania projektów uchwał dotyczących powołania komisji stałych, których składy osobowe ukształtowały się następująco:

Komisja Rewizyjna

    Ryszard Teuschner (przewodniczący)

    Mariusz Frąckowiak (zastępca przewodniczącego)

    Hanna Janton

    Hanna Sokół


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

    Barbara Kamińska-Piwosz (przewodnicząca)

    Alfreda Brączkowska (zastępca przewodniczącej)

    Elżbieta Bijaczewska

    Maria Michałowska

    Krzysztof Paszkowski


Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta

    Jan Łagoda (przewodniczący)

    Elżbieta Bijaczewska

    Alfreda Brączkowska

    Małgorzata Heydel-Pobojewska

    Barbara Kamińska-Piwosz

    Maciej Krzyżański

    Maria Michałowska

    Dariusz Retinger

    Tomasz Potocki


Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

    Maciej Krzyżański (przewodniczący)

    Alfreda Brączkowska

    Mariusz Frąckowiak

    Małgorzata Heydel-Pobojewska

    Hanna Janton

    Jan Łagoda

    Krzysztof Paszkowski

    Filip Ryglewicz

    Hanna Sokół

    Ryszard Teuschner


Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Środowiska

    Elżbieta Bijaczewska (przewodnicząca)

    Hanna Janton

    Barbara Kamińska-Piwosz

    Maria Michałowska

    Dariusz Retinger

    Filip Ryglewicz


Komisja opiniująca wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych

    Tomasz Potocki (przewodniczący)

    Mariusz Frąckowiak

    Maciej Krzyżański

    Dariusz Retinger

    Filip Ryglewicz.

 

Pozostałe podjęte uchwały dotyczyły:

  • ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych oraz kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych, mających siedzibę na terenie Miasta Puszczykowa;

  • ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta Puszczykowa;

  • zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2024 Nr 548/23/VIII z dnia 19 grudnia 2023 r.;

  • zmiany Uchwały Nr 547/23/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2024-2030.

 

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway