06.04.2018

Informacja o projekcie OZE - ocena merytoryczna

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego opublikował listę projektów dot. możliwości pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł energii (OZE), których ocena merytoryczna zakończona została wynikiem pozytywnym. Projekt obejmujący mieszkańców Puszczykowa, złożony w partnerstwie z Gminą Suchy Las i Rokietnica, otrzymał 23,41 punktów na 32 możliwe i został sklasyfikowany na 29 pozycji.

Podana w ogłoszeniu o konkursie w ramach poddziałania 3.1.1. "Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii" pula środków przeznaczona na dofinansowanie to kwota 90.000.000,00 zł. Nie jest to kwota wystarczająca na zrealizowanie wszystkich projektów, które przeszły pozytywną ocenę. Różnica między wnioskiem Gmin Puszczykowo, Suchy Las i Rokietnica, a tym który wg obecnej listy jako ostatni otrzymałby dofinansowanie wynosi zaledwie 0,33 punktu.

Jednakże Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, że lista z wynikami oceny merytorycznej nie oznacza jeszcze wyboru projektów do dofinansowania. Oczekujemy wobec tego na ponowną analizę wysokości kwoty zabezpieczonej na realizację projektów OZE i jej zwiększenie. W tej sprawie szykowane jest już odwołanie, które zostanie złożone w imieniu wszystkich trzech gmin. O dalszych postępach w tej sprawie będziemy informować za pośrednictwem strony internetowej.

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway