22.11.2022

Informacja firmy Aquanet nt. planowanej inwestycji - budowy sieci wodociągowej w ulicach od ul. Radosnej do ul. Studziennej w Puszczykowie

Zadanie inwestycyjne: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicach od ul. Radosnej do ul. Studziennej w Puszczykowie.

W ramach planowania inwestycji - budowy sieci wodociągowej od ul. Radosnej do ul. Studziennej w Puszczykowie, Aquanet S.A. wraz z biurem projektowym PROCOROL, w kwietniu 2022r. rozpoczął etap opracowywania dokumentacji projektowej.

Prace nad sporządzeniem szczegółowej dokumentacji potrwają do czerwca 2024r., czyli 26 miesięcy. Tak długi okres wynika z zakresu zadania inwestycyjnego, które swoim zasięgiem obejmuje kilkanaście ulic i wymaga uzyskania wielu pozwoleń i zgód.

Ostatecznie po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej i rozpoczęciu robót budowlano-montażowych wymianie ma zostać poddane blisko 4 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami.

Szczegółowy zakres inwestycji obejmuje następujące ulice:

    • Studzienną (od Jana III Sobieskiego do Wysokiej),

    • Wysoką (pomiędzy Studzienną a Sosnową),

    • Sosnową (od Wysokiej do Poznańskiej),

    • Nową (od Poznańskiej do Powstańców Wlkp),

    • Powstańców Wlkp. (od Nowej do Bolesława Chrobrego),

    • Chrobrego (od Powstańców Wlkp. do Kasprowicza),

    • Kasprowicza (od Chrobrego do Langego),

    • Langego (od Kasprowicza do Brzozowej),

    • Brzozową (od Langego do Dworcowej),

    • Dworcową (od Brzozowej do Śląskiej),

    • Śląską (od Dworcowej do 3 Maja),

    • 3 Maja (od Śląskiej do Dąbrowskiego),

    • Dąbrowskiego (od 3 Maja do Radosnej).

Etap realizacji prac budowlano-montażowych na terenie Puszczykowa planowany jest na lata 2030 – 2034.

W październiku 2022r. mieszkańcy objęci zakresem inwestycji otrzymali pocztą od biura projektowego dokumenty (oświadczenia do podpisu), z prośbą o wyrażenie zgody na wymianę dotychczasowego przyłącza wodociągowego.  Dokumenty zostały opracowane z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i zgodnie z zakresem dotyczącym konkretnej nieruchomości. Wyrażenie zgody w możliwie krótkim terminie lub odmowa niewątpliwie ułatwią i przyśpieszą proces sporządzania dokumentacji projektowej.

Wszystkim mieszkańcom dziękujemy za współpracę.

 

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway