17.10.2022

III Olimpiada Seniorów Powiatu Poznańskiego

W piątek, 14 października odbyła się III Olimpiada Seniorów Powiatu Poznańskiego organizowana przez Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku. Licznie reprezentowane Gminy Powiatu brały udział w różnych konkurencjach np.: ciepnięcie moherem, śwignięcie w dychę, slalom z jajem, gwóżdż olimpady, bezpieczny senior, wieża z puszek, największy powiat w Polsce, rzut do kosza, strażackie kręgle, bieg z książką na głowie na czas... Nazwy wesołe, konkurencje nie takie łatwe. Była również "rehabilitacja ruchowa" na parkiecie, przy muzyce.

Puszczykowo reprezentowane między innymi przez Radną Powiatu p. Marzenę Fiedler oraz czworo Radnych-Seniorów wywalczyło 2 puchary. Pierwsze miejsce w "strażackich kręglach" (rozwinięcie węża strażackiego i strącenie nim największej ilości kręgli) zdobyła Radna Maria Michałowska. Drugie miejsce w "śwignięcie w dychę" (rzut lotką w tarczę) zdobył Radny Piotr Guziałek.

Jak sama nazwa wskazuje, Olimpiada to rywalizacja sportowa. Był również czas na rozmowy i wymianę doświadczeń na temat aktywności seniorów w życiu gmin. Po ilości reprezentantów poszczególnych gmin można sądzić, że Powiat Poznański w tym zakresie przoduje.

Za wspaniałą organizację należy podziękować Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w Luboniu i wsparcie Powiatowi Poznańskiemu.

Mamy nadzieję, że drobne sukcesy Puszczykowian zachęcą do liczniejszego uczestnictwa mieszkańców w kolejnej Olimpiadzie w przyszłym roku.

Maria Michałowska


fot. Ala Brączkowska i Irena Skrzypczak

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway