01.04.2020

II SPIS PRÓBNY DO NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

Od 1 do 30 kwietnia 2020 r. trwa drugi spis próbny przed Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021


1-30 kwietnia 2020 r. - spis próbny

Przejdź do aplikacji spisowej


W jaki sposób zostanie przeprowadzony drugi spis próbny?

 • Przez Internet
  od 1 do 30 kwietnia 2020 r.
 • Telefonicznie
  Od 8 do 30 kwietnia 2020 r. wśród osób, które nie spiszą się internetowo

Jak wypełnić formularz spisowy?

Logowanie:

Do formularza spisowego możesz zalogować się na trzy sposoby:

 1. Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej – umożliwiający dostęp do aplikacji samospisu NSP za pomocą środków identyfikacji elektronicznej wydanych przez inne podmioty w ramach systemów identyfikacji elektronicznej (w szczególności Profil Zaufany oraz systemy informatyczne niektórych banków),
 2. Za pomocą PESEL
 3. Za pomocą kodu mieszkania, który otrzymałeś w liście Prezesa GUS (w przypadku gdy nie masz możliwości zalogowania przez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej ani PESEL)

Szczegółowy opis metod logowania wraz z wymaganymi do tego informacjami dostępy jest na Logowanie do aplikacji

Co zrobić jeśli mam problem z wypełnieniem formularza?

Dla Twojej wygody przygotowaliśmy krótką instrukcję, która ułatwi Ci wypełnienie formularza spisowego. Jeśli chcesz zapoznać się z pytaniami przed wypełnianiem formularza lub w czasie wypełniania chcesz mieć pewność, że dobrze rozumiesz pytanie zapoznaj się również z Instrukcja wypełniania aplikacji spisowej w drugim spisie próbnym przed NSP 2021 (plik do pobrania)

Czy w drugim spisie próbnym przyjdzie do mojego mieszkania rachmistrz?

Nie będziemy realizowali spisu próbnego poprzez wywiad bezpośredni, co oznacza, że żaden rachmistrz ani inny pracownik statystyki publicznej nie odwiedzi Państwa mieszkania.

Aby zagwarantować respondentom i naszym pracownikom bezpieczeństwo (i nie narażać ich zdrowia) zdecydowaliśmy, że drugi spis próbny przeprowadzimy wyłącznie w oparciu o dane z:

 • rejestrów urzędowych i systemów informacyjnych administracji publicznej
 • samospis internetowy
 • rozmowę telefoniczna z rachmistrzem

Czy Twoje dane będą bezpieczne?

Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji. Wszystkie zebrane przez respondentów dane są objęte tajemnicą statystyczną. Zapewniamy, że będą należycie i starannie zabezpieczone i nie zostaną nikomu ujawnione.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zebranych w drugim spisie próbnym - plik do pobrania

Gdzie mogę się zapoznać z treścią ustawy o spisie?

Treść ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. jest dostępna na stronie: Ustawa o NSP

Gdzie mogę dowiedzieć się więcej o spisie próbnym?

https://spis.gov.pl/spisy-probne/drugi-spis-probny

Gdzie mogę kierować dodatkowe pytania?

Masz pytanie dotyczące spisu? Specjalnie dla Ciebie uruchomiliśmy dedykowaną infolinię: 22 279 99 99 wewnętrzny 8

Ustawa o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań (plik do pobrania)

Dlaczego realizujemy spis próbny?

Regulacje międzynarodowe (o których więcej napisaliśmy w obszarze "prawo") zobowiązują kraje do przeprowadzenia spisu powszechnego raz na 10 lat. Aby wypełnić to zobowiązanie w Polsce uchwalona została ustawa o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. W ustawie określono warunki realizacji spisu, przede wszystkim ma on być oparty o dane z rejestrów urzędowych i systemów informacyjnych administracji publicznej oraz o dane zebrane od mieszkańców Polski w trakcie samospisu. Opisana w ustawie organizacja prac spisowych wskazuje również przeprowadzenie dwóch spisów próbnych. Spisy próbne są zaplanowanymi z dużym wyprzedzeniem etapami prac przygotowawczych do spisu powszechnego, który odbędzie się w 2021 roku.

Pierwszy spis próbny zrealizowany w dwóch gminach w październiku 2019 r. pozwolił nam sprawdzić gotowość organizacyjną i funkcjonowanie przyjętych założeń. Testowaliśmy przyjętą metodologię, działanie struktur spisowych, założenia kampanii informacyjnej, czy rozwiązania teleinformatyczne. Był to również czas testowania opracowanej przez nas aplikacji spisowej, jej funkcjonowania oraz percepcji pytań spisowych przez respondentów.

Zebrane spostrzeżenia i uwagi przeanalizowaliśmy, a na podstawie wyciągniętych wniosków udoskonaliliśmy przyjęte rozwiązania. W drugim spisie próbnym podejmujemy próbę generalną przed Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Ten spis próbny pozwoli nam zweryfikować przyjęte korekty i dopracować organizację spisu tak, aby w przyszłym roku każdy z nas mógł wypełnić ustawowy obowiązek sprawnie, bez problemu i w krótkim czasie.

Dlaczego nie zrezygnowaliśmy z realizacji spisu próbnego w związku z wprowadzeniem w kraju stanu epidemii?

Główny Urząd Statystyczny w swojej ponad stuletniej działalności mierzył się z wieloma trudnymi sytuacjami, w których zobligowani byliśmy do zachowania ciągłości pracy i wypełniania misji urzędu - dostarczania rzetelnych informacji, opisujących bieżącą sytuację społeczno-gospodarczą kraju.

Raz na 10 lat przed krajowymi urzędami statystycznymi na świecie stoi jedno - najważniejsze dla statystyki publicznej zadanie - realizacja powszechnego spisu ludności. Rundy spisowe są organizowane w tym samym czasie na świecie, aby zachować porównywalność danych z poszczególnych krajów.

Chcemy do tego zadania przygotować się jak najlepiej, niezależnie jaka sytuacja spotka nas w przyszłym roku, kiedy będziemy realizowali Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Odpowiednią organizację spisu ludności w 2021 r. zapewniają nam między innymi spisy próbne, a do ich przeprowadzenia zobowiązuje nas ustawa spisowa.

Zdajemy sobie sprawę z trudnej sytuacji w jakiej znalazł się nasz kraj, a jednocześnie jesteśmy zobligowani ustawowo do przeprowadzenia spisu próbnego. Dlatego też podejmujemy się realizacji tego zadania. To również dla statystyki publicznej czas próby funkcjonowania urzędu i zapewnienie realizacji podstawowych zadań urzędu w niecodziennej sytuacji.

Aby zagwarantować respondentom i naszym pracownikom bezpieczeństwo (i nie narażać ich zdrowia) zdecydowaliśmy, że drugi spis próbny przeprowadzimy wyłącznie w oparciu o samospis internetowy i telefoniczny (z pomocą rachmistrza). Nie będziemy realizowali spisu próbnego poprzez wywiad bezpośredni, co oznacza, że żaden pracownik statystyki publicznej nie odwiedzi Państwa mieszkania. Dane – zgodnie z ustawą o NSP 2021 - pozyskamy z rejestrów urzędowych i systemów informacyjnych administracji publicznej oraz od mieszkańców Polski.

Przyjęte metody realizacji spisu próbnego pozwolą nam zachować pełne bezpieczeństwo. Jednocześnie sprawdzimy jak jesteśmy przygotowani (statystycy i mieszkańcy gmin) na wypełnienie obywatelskiego obowiązku w czasach kiedy kontakt bezpośredni jest ograniczony.

Aplikacja będzie dostępna na tej stronie od 1 kwietnia 2020 r. Logowanie do aplikacji będzie intuicyjne, bezpieczne i możliwe z komputera oraz telefonu komórkowego, mającego połączenie z Internetem. Jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie w stanie spisać się samodzielnie, pomogą mu w tym nasi rachmistrzowie telefonicznie.

Mamy nadzieję, że przyjęte przez nas rozwiązanie spotka się ze zrozumieniem mieszkańców 16 gmin wytypowanych do spisu próbnego i wspólnie sprostamy temu ogromnemu wyzwaniu.

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway