28.12.2022

Handel ludźmi

Policja ostrzega! Uważaj na sprawców przestępczego procederu przeciwko Twojemu życiu. Nie jesteś niewolnikiem ani na sprzedaż!

Pamiętaj przestępstwo handlu ludźmi jest współczesną formą niewolnictwa, stanowi jedną z najcięższych zbrodni, które godzi wartości takie jak wolność i godność ludzka. Handel ludźmi jest przestępstwem określonym w art. 189a Kodeksu Karnego.

Zarówno jego popełnienie jak i przygotowanie jest surowo karane. Apelujemy o rozwagę podczas rozmowy z osobami zajmującymi się organizacją wyjazdów do pracy (najczęściej za granicę kraju). Potencjalnie atrakcyjna oferta może przerodzić się w najgorszy koszmar. Mogą być to pierwsze symptomy związane z werbowaniem ofiary. Kolejnym etapem przestępczego procederu jest transport, przekazanie, przetrzymywanie i zmuszanie do określonych czynności z zastosowaniem gróźb karalnych, a nawet użyciem siły fizycznej. Oprawcy stosują wszelkie formy przymusu, wykorzystania, oszustwa, wprowadzają ofiarę w błąd. Bez żadnych skrupułów wykorzystują Twoje słabości i całkowicie przejmują kontrolę nad Twoim życiem.

Pamiętaj, bądź ostrożny!!!

  • wyjeżdżając do pracy za granicę zawsze sprawdź wiarygodność przyszłego pracodawcy,

  • upewnij się czy zatrudnienie jest legalne,

  • korzystaj tylko ze sprawdzonych pośredników pracy oraz pracodawców,

  • zanim wyjedziesz posiadaj przy sobie dane teleadresowe do ambasady oraz konsulatu RP,

  • nigdy nie przekazuj nikomu swojego dokumentu tożsamości,

  • informuj o celu wyjazdu oraz miejscu pobytu swoich bliskich,

Handel ludźmi to problematyka, która może dotyczyć zarówno osób dorosłych, młodzieży, jak i dzieci. Zagrożenie może stanowić nie tylko wyjazd za granicę do pracy. Należy pamiętać, że współczesne niewolnictwo przybiera różną formę np. wykorzystania seksualnego, pracy przymusowej, handlu organami, zmuszania do żebractwa, przymusowego małżeństwa lub nielegalnych adopcji. Przejawem tego procederu jest także wykorzystywanie ludzi do wyłudzenia świadczeń socjalnych, zasiłków jak również kradzież tożsamości. Przestępstwo może przybierać różne formy, tj. porwanie przy użyciu przemocy fizycznej, a w następstwie zmuszanie do określonego zachowania.

Nigdy nie bądź obojętny na ludzką krzywdę. Jeśli masz jakiekolwiek podejrzenia lub informacje, że ktoś może potrzebować pomocy niezwłocznie poinformuj policję. Jeśli sam stałeś się ofiarą szantażu, gróźb, bądź zagraża Ci niebezpieczeństwo, a pracodawca odebrał Twoje dokumenty lub pieniądze natychmiast skontaktuj się z policją lub polskim konsulatem.

Dane kontaktowe – gdzie uzyskasz pomoc:

  • Policja pod numerem alarmowym 112

  • Centralny Zespół do Walki z Handlem Ludźmi w Komendzie Głównej Policji tel. +48 22 601 20 53, +48 601 48 33, +48 601 29 12 www.policja.pl;

  • Zarząd Operacyjno-Śledczy Komendy Głównej Straży Granicznej tel. +48 603 411 312 www.strazgraniczna.pl;

  • Krajowe Centrum Interwencyjno – Konslutacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi: tel.: +48 22 628 0120, info@kcik.pl,

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway