02.11.2017

„DWIE STRONY SIECI” - działania profilaktyczne w Puszczykowie

W dniach 17, 24 oraz 31 października br. na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie policjant zajmujący się w Komisariacie Policji w Puszczykowie zagadnieniami profilaktyki społecznej wspólnie z dzielnicowym przeprowadzili cykl zajęć profilaktycznych z uczniami. Ich celem było uświadomienie młodzieży na temat zagrożeń oraz konsekwencji prawnych wynikających z niewłaściwego korzystania z Internetu.

Podczas spotkań policjanci omawiali zagrożenia płynące z nieodpowiedniego korzystania z sieci oraz osób, które mogą chcieć bezprawnie wykorzystać dane zamieszczane przez młode osoby w różnych środowiskach internetowych. Spotkania z uczniami każdorazowo wzbogacono materiałem filmowym przedstawiającym przestępstwa najczęściej popełniane z wykorzystaniem do tego celu sieci Internet. Oprócz  przedstawienia zagrożeń wynikających z działalności osób trzecich w sieci policjanci omawiali także  zasady odpowiedzialności prawnej jaką mogą ponieść nieletni podczas niewłaściwego wykorzystania wszelkich portali społecznościowych czy komunikatorów. W spotkaniach brali udział uczniowie  II i III klas gimnazjalnych. Były one okazją nie tylko do poszerzenia wiedzy uczniów w zakresie zagrożeń na jakie są narażone osoby korzystające z sieci,  ale także nabycia przez nich umiejętności rozpoznawania znamion przestępstw popełnianych przy wykorzystaniu sieci Internet.

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway