07.02.2019

Dotacja na miejskie zabytki

Podczas 4. sesji puszczykowscy radni przyjęli uchwałę, w której poszerzyli listę zabytków, na które można uzyskać dotacje z budżetu miasta na remonty. Od teraz o takie wsparcie mogą ubiegać się także ci mieszkańcy, których nieruchomości wpisane są do gminnej ewidencji zabytków. Dotychczas dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych nieruchomościach można było uzyskać wyłącznie na te, które znajdowały się w rejestrze zabytków położonych na terenie Miasta Puszczykowa (rejestr prowadził Wojewódzki Konserwator Zabytków). Ogółem w Puszczykowie znajduje się 16 takich nieruchomości. W bieżącym roku kwota dotacji zarezerwowana w budżecie to 48.000 zł. Pieniądze zostały przeznaczone na pokrycie kosztów prac w dwóch zabytkowych obiektach. Po styczniowej sesji lista nieruchomości, na które można uzyskać dotację zdecydowanie się poszerzyła. Gminna ewidencja zabytków liczy bowiem 254 obiekty. Osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji mogą składać wnioski o dotację do 31 marca 2019 roku.

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway