20.02.2020

Dofinansowanie do kosztów ogrzewania

Przypominamy o możliwości skorzystania z lokalnego programu pomocy społecznej dla mieszkańców, którzy ponoszą zwiększone koszty ogrzewania spowodowane wymianą systemu ogrzewania z węglowego na proekologiczny. Wnioski można składać do końca lutego!

Lokalny Program Osłonowy, w ramach którego można uzyskać pomoc finansową, powoduje, że mieszkańcy o dochodach do 300% kryterium dochodowego (w przypadku gospodarstwa jednoosobowego) oraz 300% kryterium dochodowego (w przypadku gospodarstwa wieloosobowego), mogą liczyć na wsparcie w ponoszeniu kosztów ogrzewania, aby nie ponosić negatywnych skutków finansowych wynikających ze zmiany systemu ogrzewania na niskoemisyjny.
 
Kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej to kwota 701 zł, a kryterium dochodowe na osobę w rodzinie to kwota 528 zł. W związku z powyższym do Lokalnego Programu Osłonowego kwalifikują się osoby o dochodzie nieprzekraczającym kwoty:

  • 2103 zł - w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1584 zł - w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Pomoc dotyczy lokali, w których nie wcześniej niż dnia 21 listopada 2017 r. przeprowadzono trwałą zmianę systemu ogrzewania.
 
Pomoc, dla mieszkańców przyznawana jest 2 razy w roku kalendarzowym (raz na półrocze) w formie zasiłku celowego. Każdorazowo warunkiem wszczęcia postępowania o udzielnie pomocy jest złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją. Postępowanie w sprawie przyznania pomocy prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pomoc jest przyznawana w formie decyzji administracyjnej.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puszczykowie
ul. Wysoka 1
62-040 Puszczykowo
tel. 61 819-46-48  
e-mail: mops@puszczykowo.pl

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway