30.06.2021

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Szanowni Mieszkańcy!
Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. każdy mieszkaniec lub zarządca budynku ma obowiązek złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) prowadzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.


Czym jest deklaracja?
To rodzaj ankiety w której podaje się:
•    imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
•    adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
•    informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
•    numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
•    adres e-mail (opcjonalnie).


Wzory deklaracji:
•    Formularz A – budynki i lokale mieszkalne
•    Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

Celem złożenia deklaracji jest pozyskanie rzetelnych i wiarygodnych informacji od mieszkańców na temat używanych źródeł ogrzewania swoich domów oraz stosowanego opału. Zebranie tych informacji w jedna bazę, pozwoli podejmować skuteczne działania mające na celu poprawę jakości powietrza.

Kto składa deklarację?
Każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW.


Kiedy należy złożyć deklarację?
Od 1 lipca 2021 r.
Dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.
Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy.


Jak można złożyć deklarację?
W formie elektronicznej, czyli przez Internet na stronie zone.gunb.gov.pl – preferowany sposób, którego funkcjonalność umożliwi proste i szybkie wypełnienie dokumentu.
W formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie. Formularze do pobrania na stronie https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Więcej informacji na stronie GUNB: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Uwaga!! Obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna!


Film dotyczący Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz sposobu składania deklaracji:

https://youtu.be/ZzRuaq3l4Nk

 

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway