21.04.2023

Bezpłatne szkolenia związane z rynkiem pracy

Ekspertki i Eksperci z Migrant Info Point przeprowadzą bezpłatne szkolenia online. Szkolenia będą prowadzone w trzech językach: ukraińskim, rosyjskim i polskim i będą skierowane przede wszystkim dla cudzoziemców.

 

NA PEWNO każdy z Was mierzył się lub mierzy się nadal z POSZUKIWANIEM PRACY, NAPISANIEM CV, znalezieniem LEGALNEJ pracy u lojalnego pracodawcy. Na pewno nie każdy z Was wie, jakie dokumenty są OBOWIĄZKOWE, by mieć 100% GWARANCJI, że praca jest LEGALNA. A może ktoś z Was chciałby otworzyć swoją własną DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ.

Interesują Cię pytania związanie z poszukiwaniem pracy, znalezieniem legalnej pracy czy założeniem działalności gospodarczej? DOŁĄCZ DO SPOTKANIA ONLINE!

Serdecznie zapraszamy WSZYSTKICH zainteresowanych na BEZPŁATNE szkolenia związane z rynkiem pracy!

 

Ekspertki i Eksperci z Migrant Info Point przeprowadzą bezpłatne szkolenia online na następujące tematy:

 • Moja pierwsza praca w Polsce

Poruszymy temat legalnego zatrudnienia, podkreślimy na co zwrócić uwagę przy zatrudnieniu, jak mieć gwarancję, że pracodawca zatrudnia oficjalnie, czym jest zezwolenie na pracą i kto musi je posiadać, opowiemy o prawach pracownika!

 • CV, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna, pisanie e-maili

Każde poszukiwanie pracy wiąże się z napisaniem CV, listu motywacyjnego, wysłaniem e-mail, a następnie rozmową kwalifikacyjną. Opowiemy, jak przygotować się do tych etapów, by wypaść bardzo dobrze!

 • Mój pierwszy biznes w Polsce

Jeżeli ktoś z Was, chciałby otworzyć swoją działalność, na naszym spotkaniu dowie się jak to zrobić!

 • Rodzaje umów: umowa o pracę/umowa zlecenie/umowa o dzieło

Pracodawcy proponują zatrudnienie na podstawie różnych typów umów. Wyjaśnimy różnice, doradzimy na co zwrócić uwagę przy wyborze którejś z nich!

 • Nostryfikacja dyplomu

Wiele osób pragnie potwierdzić wykształcenie zdobyte w kraju swojego pochodzenia. Jak wygląda ta procedura, ile kosztuje i jakich dokumentów potrzebujesz – dowiesz się na naszym spotkaniu!

 

 

 

 

 

 

TERMINY SPOTKAŃ ONLINE:

 

8 maja, godzina 18:00-20:30

 • Moja pierwsza praca w Polsce

ZAPISY: https://forms.office.com/e/qVCHHVatak

 

10 maja, godzina 18:00-20:30

 • CV, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna, pisanie e-maili

ZAPISY: https://forms.office.com/e/wkeCfiB5Ui

 

15 maja, godzina 10:00-12:30

 • Działalność gospodarcza

ZAPISY: https://forms.office.com/e/iqXDu49EFM


17 maja, godzina 10:00-12:30

 • CV, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna, pisanie e-maili

ZAPISY: https://forms.office.com/e/N77zsvqf5J

 

22 maja, godzina 10:00-12:30

 • Rodzaje umów: umowa o pracę/umowa zlecenie/umowa o dzieło

ZAPISY: https://forms.office.com/e/P1JNTM3UA7

 

24 maja, godzina 18:00-20:30

 • Nostryfikacja dyplomu

ZAPISY: https://forms.office.com/e/E0m69m7SQ3

 

 


МИ ВПЕВНЕНІ ЩО, перед кожним із вас стояло чи стоїть завдання ШУКАТИ РОБОТУ, НАПИСАТИ РЕЗЮМЕ, знайти ЛЕГАЛЬНУ роботу у лояльного роботодавця. Напевно не всі знають, які документи ОБОВ'ЯЗКОВІ, щоб мати 100% ГАРАНТІЮ, що робота ЛЕГАЛЬНA. А може хтось із вас захоче відкрити власний БІЗНЕС. Вас цікавлять питання щодо пошуку роботи, легального працевлаштування чи відкриття бізнесу? ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО ОНЛАЙН ЗУСТРІЧЕЙ!

 

Щиро запрошуємо ВСІХ зацікавлених на БЕЗКОШТОВНІ зустрічі, пов’язані з ринком праці!

Фахівці Інформаційного пункту для мігрантів (Migrant Info Point) проведуть безкоштовні онлайн-навчання за такими темами:

 • Моя перша робота в Польщі

Ми обговоримо тему легального працевлаштування, наголосимо на що звернути увагу при прийомі на роботу, як бути впевненим, що роботодавець працевлаштовує офіційно, що таке дозвіл на роботу та хто його повинен мати, поговоримо про права працівника!

 • CV, супровідний лист, співбесіда, написання електронних листів

Будь-який пошук роботи передбачає написання резюме, супровідного листа, відправлення електронного листа, а потім співбесіду. Ми розповімо вам, як підготуватися до цих етапів, щоб показати себе дуже добре!

 • Мій перший бізнес у Польщі

Якщо хтось із вас бажає відкрити свою справу, як це зробити - ви дізнаєтесь на нашій зустрічі!

 • Види договорів: трудовий договір/цивілно-правовий /договір на одноразовий заказ

Роботодавці пропонують працевлаштування на основі різних видів договорів. Ми пояснимо відмінності, порадимо, на що звернути увагу при виборі одного з них!

 • Нострифікація диплому

Багато людей хочуть підтвердити освіту, отриману в країні походження. Як виглядає ця процедура, скільки коштує та які документи потрібні – ви дізнаєтесь на нашій зустрічі!

 

ДАТИ ОНЛАЙН ЗУСТРІЧЕЙ:

 

8 травня, 18:00-20:30

 • Моя перша робота в Польщі

РЕЄСТРАЦІЯ: https://forms.office.com/e/qVCHHVatak

 

10 травня, 18:00-20:30

 • CV, супровідний лист, співбесіда, написання електронних листів

РЕЄСТРАЦІЯ: https://forms.office.com/e/wkeCfiB5Ui

 

15 травня, 10:00-12:30

 • Мій перший бізнес у Польщі

РЕЄСТРАЦІЯ: https://forms.office.com/e/iqXDu49EFM


17 травня, 10:00-12:30

 • CV, супровідний лист, співбесіда, написання електронних листів

РЕЄСТРАЦІЯ: https://forms.office.com/e/N77zsvqf5J

 

22 травня, 10:00-12:30

 • Види договорів: трудовий договір/цивілно-правовий /договір на одноразовий заказ

РЕЄСТРАЦІЯ: https://forms.office.com/e/P1JNTM3UA7

 

24 травня, 18:00-20:30

 • Нострифікація диплому

РЕЄСТРАЦІЯ: https://forms.office.com/e/E0m69m7SQ3

 


НАВЕРНО, перед каждым из вас стояла или стоит задача ИСКАТЬ РАБОТУ, НАПИСАТЬ РЕЗЮМЕ, найти ЛЕГАЛЬНУЮ работу у лояльного работодателя. Наверно не все из вас знают, какие документы ОБЯЗАТЕЛЬНЫ, чтобы иметь 100% ГАРАНТИИ, что работа ЛЕГАЛЬНА. Или, может быть, кто-то из вас хотел бы открыть свой собственный БИЗНЕС.

Вас интересуют вопросы, связанные с поиском работы, поиском легальной работы или открытием бизнеса? ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ОНЛАЙН ВСТРЕЧЕ!

 

Приглашаем ВСЕХ заинтересованных лиц на БЕСПЛАТНОЕ обучение, связанное с рынком труда!

 

Специалисты Migrant Info Point проведут бесплатное онлайн-обучение по следующим темам:

 • Моя первая работа в Польше

Обсудим тему легального трудоустройства, подчеркнем, на что обратить внимание при приеме на работу, как убедиться, что работодатель официально нас трудоустраивает, что такое разрешение на работу и у кого оно должно быть, поговорим о правах работника!

 • CV, сопроводительное письмо, собеседование, написание электронных писем

Каждый поиск работы включает в себя написание резюме, сопроводительного письма, отправку электронного письма, а затем собеседование. Мы расскажем, как подготовиться к этим этапам, чтобы выступить очень хорошо!

 • Мой первый бизнес в Польше

Если кто-то из вас хотел бы открыть свой бизнес, вы узнаете, как это сделать, на нашей встрече!

 • Виды договоров: трудовой договор/договор поручения/договор единоразового заказа

Работодатели предлагают трудоустройство на основе различных видов договоров. Мы объясним отличия, посоветуем, на что обратить внимание при выборе одного из них!

 • Нострификация диплома

Многие люди хотят подтвердить образование, полученное в стране их происхождения. Как выглядит эта процедура, сколько она стоит и какие нужны документы - вы узнаете на нашей встрече!

 

ДАТЫ ОНЛАЙН-ВСТРЕЧ:

 

8 мая, 18:00-20:30

 • Моя первая работа в Польше

РЕГИСТРАЦИЯ: https://forms.office.com/e/qVCHHVatak

 

10 мая, 18:00-20:30

 • CV, сопроводительное письмо, собеседование, написание электронных писем

РЕГИСТРАЦИЯ: https://forms.office.com/e/wkeCfiB5Ui

 

15 мая, 10:00-12:30

 • Мой первый бизнес в Польше

РЕГИСТРАЦИЯ: https://forms.office.com/e/iqXDu49EFM


17 мая, 10:00-12:30

 • CV, сопроводительное письмо, собеседование, написание электронных писем

РЕГИСТРАЦИЯ: https://forms.office.com/e/N77zsvqf5J

 

22 мая, 10:00-12:30

 • Виды договоров: трудовой договор/договор поручения/договор единоразового заказа

РЕГИСТРАЦИЯ: https://forms.office.com/e/P1JNTM3UA7

 

24 мая, 18:00-20:30

 • Нострификация диплома

РЕГИСТРАЦИЯ: https://forms.office.com/e/E0m69m7SQ3

 

 

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway