24.05.2021

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021 oraz środków z budżetu miasta Puszczykowa.

Wartość dofinansowania - 37 515,60 zł.

Projekt skierowany do mieszkańców miasta Puszczykowa:

  • z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

  • do dzieci do 16 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: koniecznej stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Jeżeli chcesz żyć aktywnie i potrzebujesz wsparcia osób trzecich, a spełniasz wszystkie poniższe warunki:

  • posiadasz ważne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

  • rozliczasz PIT na rzecz miasta Puszczykowa,

  • jesteś rodzicem/opiekunem dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności i potrzebującego wsparcia asystenta.

Zamów bezpłatne wsparcie asystenta dzwoniąc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie, kontakt pod numerem telefonu: 61 819 46 48 (tel. czynny w dni robocze od 8.00 do 15.00)

Asystent może pomagać Tobie lub Twojemu dziecku m.in. w :

  • przemieszczaniu się po Puszczykowie i okolicach,

  • zrobieniu zakupów,

  • uczestnictwie w rehabilitacji i treningach sportowych,

  • udziale w imprezach kulturalnych,

  • załatwieniu sprawy urzędowej lub napisaniu pisma urzędowego.

Asystenci nie świadczą usług opiekuńczych ani specjalistycznych usług opiekuńczych.

 

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway