22.01.2021

76. rocznica zakończenia okupacji hitlerowskiej w Puszczykowie

76 lat temu w Puszczykowie zakończyła się okupacja niemiecka. 22 stycznia 1945 roku do naszego miasta wkroczyły wojska radzieckie.

W styczniu 1945 roku odzyskanie wolności przez Puszczykowo miało spokojny przebieg. Ewakuacja Niemców z miasta rozpoczęła się jeszcze przed ofensywą wojsk radzieckich, które na teren miasta dotarły wieczorem 22 stycznia.

Po wyzwoleniu Puszczykowa, dnia 24 stycznia 1945 roku o godzinie 15:00 w dawnym budynku urzędu gminnego odbyło się inauguracyjne zebranie obywatelskie, na którym zostały wybrane tymczasowe władze gminy.

Na szczeblu gminnym nie zaszły poważniejsze zmiany, ponieważ utrzymano Zarządy Gminne, które posiadały przedwojenną organizację. Obok Zarządów Gminnych działały Gminne Rady Narodowe na podstawie ustawy Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 11 IX 1944 r. o Radach Narodowych. Gminna Rada Narodowa była organem planującym, kontrolującym i powołującym organ wykonawczy Prezydium GRN.

Wraz z wyzwoleniem w 1945 roku nieruchomości poniemieckie zostały przekazane Polakom. Z powodu dużych strat wojennych (pobliski Poznań został bardzo zniszczony) władze centralne rozpoczęły zasiedlanie rezydencji i willi. Jednocześnie przedwojenni właściciele utracili źródło dochodów, gdyż ich firmy i majątki zostały zrujnowane przez reformy gospodarcze. Część budynków została przejęta pod funkcje publiczne. Pomimo tych wszystkich zmian Puszczykowo utrzymało status miejscowości wycieczkowej.

Pamiątkę po dawnych historycznych wydarzeniach stanowi dziś pomnik, zaprojektowany przez poznańskiego artystę-rzeźbiarza – Józefa Kaliszana. Obelisk został odsłonięty 1 maja 1955 roku. Początkowo na pomniku widniał napis:

" Społeczeństwo powiatu poznańskiego w dowód wdzięczności za oswobodzenie przez Armię Radziecką"

jednak po transformacji ustrojowej lat 90. XX wieku obelisk został nieco zmodyfikowany, zmieniono również treść napisu:

"Wszystkim, którzy oddali życie dla ojczyzny"


Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway