28 LIS 2017, 17:00 - 19:00

Zaproszenie na 36. sesję Rady Miasta Puszczykowa

Zapraszamy na 36. SESJĘ RADY MIASTA PUSZCZYKOWA, która odbędzie się we wtorek 28 listopada 2017 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21 (wjazd/wejście od ul. Poznańskiej).
 
Porządek obrad:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 3. Przyjęcie protokołu nr 35/17/VII z 24 października 2017 r.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: powołania członka Komisji Mieszkaniowej (druk nr 269a).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 - część A (druk nr 285)
 6. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DRUKU nr 285
  ZAŁĄCZNIK NR 2 DO DRUKU nr 285
  ZAŁĄCZNIK NR 3 DO DRUKU nr 285
  ZAŁĄCZNIK NR 4 DO DRUKU nr 285
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Puszczykowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Adama Mickiewicza w Puszczykowie (druk nr 278).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Puszczykowie (druk nr 279).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 (druk nr 280).
 10. ZAŁĄCZNIK DO DRUKU nr 280
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu (druk nr 281).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Sośno (druk nr 282).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr 169/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2017-2023 (druk nr 283).
 14. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DRUKU nr 283
  ZAŁĄCZNIK NR 2 DO DRUKU nr 283

 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 Nr 170/16/VII z dnia 20 grudnia 2016 r. (druk nr 284).
 16. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO DRUKU nr 284
  ZAŁĄCZNIK NR 2 DO DRUKU nr 284
  ZAŁĄCZNIK NR 3 DO DRUKU nr 284

 17. Zapoznanie z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa z kontroli inwestycji pn. "Budowa ul. Niwka Stara".
 18. Sprawozdanie z bieżącej działalności Burmistrza oraz referatów Urzędu Miejskiego.
 19. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta.
 20. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 21. Wolne głosy.
 22. Zamknięcie sesji.

 

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway