06.10.2017

Związek Międzygminny przypomina i informuje

1. Przypominamy, że odpady zielone odbierane są, w ramach selektywnej zbiórki i opłaty za odbiór odpadów komunalnych, sprzed posesji nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w okresie od kwietnia do października. W pozostałych miesiącach, możecie Państwo tego typu odpady oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK, bądź jego niewielkie ilości wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane.

W Puszczykowie PSZOK zlokalizowany jest przy ulicy Nadwarciańskiej i czynny w następujące dni tygodnia:

poniedziałek 10.00- 16.00

środa 15.00 – 19.00

piątek 15.00 – 19.00

sobota 10.00 – 16.00.

W przypadku oddawania odpadów zielonych do PSZOK, należy wrzucić je do kontenera luzem. Wykaz pozostałych odpadów, które możecie Państwo oddać do PSZOK dostępny jest w miejscu działania PSZOK (tablica informacyjna) oraz na stronie internetowej Związku www.selekt.czempin.pl.

Zgłoszenie chęci odbioru odpadów zielonych sprzed posesji, właściciel nieruchomości (tylko ten, który prowadzi zbiórkę selektywną) winien skierować bezpośrednio do firmy odbierającej odpady telefonicznie, bądź na adres e-mail - podany na naszej stronie internetowej i na workach do zbiórki selektywnej. Jednorazowe zgłoszenie obowiązywało będzie przez cały okres umowy tj. do 2019r.

Przypominamy, że odpady zielone, to odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów tzn. ścięta trawa, kwiaty i liście, rozdrobnione gałązki o średnicy do 1 cm. Odpady zielone są odpadami biodegradowalnymi i istotnym jest, by wystawiać je przed posesje w workach ulegających biodegradacji, które dostarcza firma wywozowa. Odpady odbierane są przez firmę wywozową, po czym trafiają do kompostowni i ulegają biodegradacji, w związku z czym są nieszkodliwe dla środowiska. Worek, który trafia do kompostowni musi rozłożyć się tak, jak odpady w nim przechowywane. Powstaje z nich surowiec – kompost – nawóz dla roślin. Właściwej jakości kompost powstaje bez zanieczyszczeń syntetycznych, jakimi są na przykład syntetyczne worki na odpady.

Biodegradacja to biochemiczny rozkład związków organicznych na związki proste. Zachodzi w wyniku działania organizmów żywych, takich jak bakterie, grzyby, glony lub robaki. Dochodzi do niej w odpowiednich warunkach, mogących wystąpić w środowisku naturalnym lub wytworzonych świadomie przez człowieka, na przykład w kompostowni, czy kompostowniku przydomowym (proces przyspieszonej biodegradacji).

Worki dostarczane przez firmę wywozową są biodegradowalne (wykonane z granulatów roślinnych), tzn. spełniają normy dotyczące rozkładu w kompostowni. Ulegają całkowitej biodegradacji w okresie maksymalnie 90 dni. Żeby worek zaczął się rozkładać, musi znajdować się w wilgotnym środowisku i wystarczająco wysokiej temperaturze (70°C), lub w towarzystwie rozkładających się szczątków roślinnych, przy których temperatura może być dużo niższa (pokojowa). Jeżeli zatem worek zawiera wilgotne odpady, to ich rozkład pobudza rozkład worka.

Zamawiający wymaga od wykonawcy następujących parametrów dla worków z tworzywa sztucznego ulegających biodegradacji, służących do odbioru odpadów zielonych (trawy, liści, drobnych gałązek):
- pojemność od 80 litrów do 120 litrów,
- szerokość minimum 600 mm,
- długość minimum 900 mm,
- grubość minimum 30 µm.

Materiały biodegradowalne, po znalezieniu się jako śmieci w środowisku, stopniowo się rozkładają i dzięki temu nie zalegają przez wiele lat. Tym samym zostaje wyeliminowany problem zalegających setki lat plastikowych toreb foliowych.

Jak postępować z workami biodegradowalnymi?

- puste worki, by nie nastąpił proces rozkładu, powinny być w nienaruszonej postaci przechowywane w suchym, ciemnym pomieszczeniu;
- załadunek masy zielonej powinien odbywać się w ostatnim tygodniu przed wyznaczonym terminem odbioru;
- worek załadowany masą zieloną, powinien być przechowywany w suchym i zacienionym miejscu
na podkładzie ażurowym, by był przepływ powietrza pomiędzy podłożem a workiem.
Worki biodegradowalne ulegają szybszemu rozkładowi w wyniku oddziaływania wilgoci i promieni słonecznych.

2. Zachęcamy Państwa do skorzystania z darmowej aplikacji ECO HARMONOGRAMU udostępnionej dla mieszkańców Związku Międzygminnego „ Centrum Zagospodarowania – SELEKT”. Pozwala ona na sprawdzenie: terminu wywozu odpadów, jak postępować z odpadami, innych usług proponowanych przez Związek. Wystarczy zainstalować aplikację w telefonie, szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej miasta Puszczykowa i stronie Związku.

3. Szanowni Państwo, kolejną usługą, jaką Państwu oferujemy, jest mycie i dezynfekcja pojemników. Odbywa się dwa razy w roku. Aby skorzystać z tej oferty, należy zgłosić się do firmy wywozowej – do końca lutego każdego roku, która świadczy usługi odbioru odpadów komunalnych na terenie danej gminy. Usługa nie jest dodatkowo płatna, następuje w ramach opłaty jaką mieszkańcy uiszczają za odbiór odpadów komunalnych. Mycie odbywa się zgodnie z harmonogramem, który dostarcza firma wywozowa właścicielom nieruchomości zainteresowanym usługą. Taki harmonogram jest również umieszczony na stronie www.selekt.czempin.pl.

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway