30.11.2017

Wysokie stężenia zanieczyszczenia powietrza pyłem drobnym

 W dniach 29-30.11.2017 r. według pomiarów z czujnika umiejscowionego na budynku Biblioteki Miejskiej (dostępnych na panel.syngeos.pl) odnotowano wysokie przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM2,5 i PM10.  Ze względu na prognozowane warunki atmosferyczne przekroczenie może utrzymywać się w kolejnych dniach.

Jednocześnie informujemy, że czujniki jakości powietrza, które zostały zakupione przez miasto wykorzystują inną technologię niż te wykorzystywane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu (m.in. brak uśredniania 24h), stąd ich wyniki nie są wprost porównywalne. Nie zmienia to faktu, że prowadzony monitoring wskazuje na wysoką zawartość pyłów w powietrzu.

Zalecenia WIOŚ dla ludności po przekroczeniu dopuszczalnych stężeń pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu:

1) śledzenie informacji podawanych w środkach masowego przekazu o występujących przekroczeniach wartości substancji w powietrzu oraz o ryzyku wystąpienia takich przekroczeń,

2) unikanie palenia w piecach na paliwo stałe w przypadku posiadania alternatywnego źródła ogrzewania,

3) ograniczenie ruchu samochodowego poprzez korzystanie z np. komunikacji publicznej.

Osoby podatne na zanieczyszczenia (kobiety w ciąży, dzieci, osoby starsze oraz osoby cierpiące na astmę, choroby płuc, alergiczne choroby skóry i oczu oraz choroby krążenia) powinny ograniczyć czas przebywania oraz unikać wysiłku fizycznego na otwartym powietrzu.

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway