Plany Zagospodarowania Przestrzennego Drukuj

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

 

Lp.

Nazwa planu

Treść

1

Plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa Starego zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Puszczykowa Nr 42/94/II z 12.12.1994 ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego Nr 23 poz.266 - powierzchnia 218 ha

 

2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa Starego – rejon ulic: Czarnieckiego – Pszeniczna – Gołębia zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Puszczykowa Nr II/175/97 z 10.03.1997 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego Nr 7 poz.47 – powierzchnia 4,8 ha

 

Pobierz załącznik

3

Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa Starego w zakresie wielkości działek budowlanych - uchwała rady Miasta Puszczykowa Nr II/238/98 z 11.05.1998 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego Nr 12 poz.120 - powierzchnia 197 ha

 

Pobierz załącznik

4

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu trasy rurociągu wodociągowego w Puszczykowie – rejon ulic Mocka i Niwka Stara wariant „A” - uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 63/99/III z 6.09.1999 r. – powierzchnia 3,4 ha

 

Pobierz załącznik

5

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu Puszczykowa starego – rejon ulic: Gliniana – Stroma – strefa A - Uchwała rady Miasta Puszczykowa Nr 80/99/III z 18.10.1999 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 79 poz.1524 – powierzchnia 7,3 ha

 

Pobierz załącznik

6

Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenów położonych wzdłuż torow PKP w Puszczykowie – strefa A – Uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 99/2000/III z 31.01.2000 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 16 poz.164 - powierzchnia 5,4 ha

 

Pobierz załącznik

7

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa dla rejonu ulic: Piaskowa – Przyszkolna - Uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 105/2000/III z 6.03.2000 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 23 poz.259 – powierzchnia 1,6 ha

 

Pobierz załącznik

8

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu Puszczykowa Starego – rejon ulic: Gliniana –Stroma – strefa B - Uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 120/2000/III z 29.05.2000 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 46 poz.541 powierzchnia 1,7 ha

 

Pobierz załącznik

9

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu Puszczykowa Starego - rejon ulic: Jarosławska – Chabrowa - uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 155/2000/III z 9.10.2000 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 77 poz.1074 – powierzchnia 16 ha

 

Pobierz załącznik

10

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Puszczykowa obejmującego działkę nr 751 – ul.Jarosławska - Uchwała rady Miasta Puszczykowa Nr 165/2000/III z 11.12.2000 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 91 poz.1222 - powierzchnia 2,25 ha

Pobierz załącznik 1

 

Pobierz załącznik 2

11

Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenów położonych wzdłuż torów PKP w Puszczykowie – strefa B – uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 156/2000/III z 6.11.2000 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 85 poz.1131 – powierzchnia 1,5 ha

 

Pobierz załącznik

12

Zmiana planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa Starego w zakresie ustaleń realizacyjnych dla poszczególnych obszarów funkcjonalnych - uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 191/2001/III z 19.03.2001 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 30 poz.475 – powierzchnia 186 ha

 

Pobierz załącznik


Załącznik graficzny

13

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Puszczykowa obejmującego rejon ulic: Sobieskiego, Krętej i Przy Murze - uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 196/2001/III z dnia 28.05.2001 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 80 z 10.07.2001 poz.1471 - powierzchnia 1,14 ha

 

Pobierz załącznik

14

Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa Starego - dla terenu obejmującego fragmenty działek nr 100/3 i 107 oraz działkę nr 109/2 położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Cichej i Jałowcowej – uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 204/2001/III z 2.07.2001 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 83 z 17.07.2001 poz. 1555 – powierzchnia 0,64 ha

 

Pobierz załącznik

15

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Puszczykowa obejmującego teren położony w Puszczykowie przy ul.Mazurskiej i Pomorskiej - uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 209/01/III z dnia 30.07.2001 r ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 112 z 13 .09.2001 poz. 2138

 

Pobierz załącznik

16

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa dla rejonu ul.Wysokiej oraz terenu cmentarza w Puszczykowie – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarza parafialnego wyznania rzymsko – katolickiego w Puszczykowie - działki nr 1068/1 i 63L/7 - uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 228/01/III z dnia 19.11.2001 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 147 z 29.11.2001r. poz. 3050

 

Pobierz załącznik

17

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów usług oświaty , kultury , administracji, sportu , turystki i rekreacji oraz terenów zabudowy mieszkaniowej w Puszczykowie w rejonie ulic: Wysokiej, Podgórnej , Ks. Posadzego , Poznańskiej, Kościelnej - Uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 229/01/III z 19.11.2001 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 147 z 29.11.2001 r. poz.3049

 

Pobierz załącznik

18

Zmiana m.p.z.p.Puszczykowa Starego z 12.12.1994 oraz m.p.z.p. miasta Puszczykowa 4.03.1989 – dla pasa terenu łączącego ul.Świerkową z ul.Jarosławską - z przeznaczeniem pod urządzenia kanalizacji sanitarnej – uchwała RMP Nr 249/02/III z dnia 4.03.2002 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 116 z 23.09.2002 poz.3226

 

Pobierz załącznik

19

Zmiana m.p.szcz. z.p. Puszczykowa Starego z 12.12.1994 dla terenu obejmującego działki nr: 345/2, 345/3, 345/4, 345/.5 położone w Puszczykowie w rejonie ulic : Wysoka i Studzienna - m.p.z.p. rejonu ulic Wysoka – Studzienna w Puszczykowie –Uchwała RMP Nr 266/02/III z dnia 13.05.2002 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkoposlkiego Nr 77 z 5.06.2002 poz.2010

 

Pobierz załącznik

20

Miejscowy plan z.p. fragmentu Miasta Puszczykowa – teren przy ul.Wspólnej – północna część działki nr 678/2 – Uchwała RMP Nr 297/02/III z dnia 7.10.2002 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 138 z 15.11.2002 poz. 3807

Pobierz załącznik

21

Miejscowy plan z.p. terenów zabudowy mieszkaniowej w Puszczykowie w rejonie ul.Jaroslawskiej – działka nr 754/1 – uchwala RMP Nr 298/02/III z dnia 7.10.2002 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 138 z 15.11.2002 poz.3808

Pobierz załącznik

22

Miejscowy plan z.p. Puszczykowo – rejon ul.Morenowej część A – uchwała RMP Nr 59/03/IV z dnia 9.09.2003 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 167 z 27.10.2003 r poz. 3126

 

Pobierz załącznik

23

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Puszczykowo-rejon ul.Konopnickiej działki nr : 930/7, 930/8, 930/10 - uchwała RMP Nr 60/03/IV z dnia 9.09.2003 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 165 z 22.10.2003 poz.3087

 

Pobierz załącznik

24

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów usług sportu, turystyki i rekreacji w Puszczykowie w rejonie „Centrum 2” przy ul.Kościelnej - uchwała RMP Nr 111/04/IV Rady Miasta Puszczykowo z dnia 6.07.2004 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 134 z 27.08.2004 poz.2767

Nie obowiązuje

25

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Puszczykowa obejmującego teren położony w południowej części miasta - Niwka – strefa I – uchwała RMP Nr 118/04/IV z dnia 7.09.2004 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 144 z 4.10.2004 poz.2992

 

Pobierz załącznik

26

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 177/4 położonej w Puszczykowie przy ul.Sobieskiego , obręb Puszczykowo Stare , arkusz 5 - uchwała RMP Nr 230/06/IV z dnia 8.08.2006 ogłoszona w Dzienniku Urzedowym Województwa Wielkopolskiego Nr 2 z 12 stycznia 2007 r. poz. 34

Pobierz załącznik 1

 

Pobierz załącznik 2

27

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla rejonu ul.Morenowej – część B – uchwała RMP Nr 167/08/V z dnia 26.11.2008 , ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 1 z 16 stycznia 2009 , poz.5

 

Pobierz załącznik

28

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Sobieskiego, działką nr 177/4 , działką nr 167 , a terenem lasu WPN – uchwała RMP Nr 171/08/V z dnia 17.12.2008 , ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 17 z 9 lutego 2009, poz. 275

 

Pobierz załącznik

29

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 127/3 położonej w Puszczykowie przy ul.Cichej , obręb Puszczykowo Stare, ark.3 - uchwała RMP NR 206/09/V z dnia 24.06.2009, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 150 z 11 sierpnia 2009 poz. 2520

 

Pobierz załącznik

30

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 818, 819, 840, 841, obręb Niwka, arkusz 8, położonych w Puszczykowie przy ulicy Berwińskiego – uchwała Nr 311/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 15 września 2010, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 224 z dnia 9 listopada 2010 poz. 4121 (wejście w życie 10 grudnia 2010) – pow. 0,35 ha ok. 0,4 ha

 

Pobierz załącznik 1

Pobierz załącznik 2

31

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w centrum miasta w rejonie ulic: Kościelnej, Poznańskiej, Słonecznej – etap B– uchwała Nr 323/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 6 października 2010, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 248 z dnia 15 grudnia 2010 poz. 4583 (wejście w życie 16 stycznia 2011)

 

Pobierz załącznik

32

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 177/29, 177/30, 177/31 położonych w Puszczykowie w rejonie ulicy Sobieskiego, obręb Puszczykowo Stare, ark.5 - uchwała Nr 324/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 października 2010, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 271 z dnia 31 grudnia 2010 poz. 5327 (wejście w życie 1 lutego 2011)

 

Pobierz załącznik

33

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów nadwarciańskich położonych w Puszczykowie w rejonie ulic: C.Ratajskiego i Nadwarciańskiej – I strefa - uchwała Nr 325/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 października 2010, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 267 z dnia 31 grudnia 2010 poz. 5163 (wejście w życie 1 lutego 2011)

 

Pobierz załącznik

34

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w rejonie ulic Jana III Sobieskiego, Klasztornej, Wysokiej, Krętej oraz terenu Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego WIELSPIN strefa A - Uchwała Nr 101/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 października 2011r.

Pobierz załącznik 1

 

Pobierz załącznik 2

 

Pobierz załącznik 3

35

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa – uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 255/98/II z 15.06.1998 r.

 

Pobierz załącznik 1

 

Pobierz załącznik 2

36

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Puszczykowie przy ulicy Tenisowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 5 - Uchwała Nr  156/12/VI  Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31 lipca 2012r.  opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego rok 2012, poz. 3901 z dnia 20 września 2012r.

Pobierz załącznik
37

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Wysoka, Źródlana, Jasna, Podleśna, Wiosenna, Poznańska, Podgórna, obręb Puszczykowo, ark. 4, 5, 6, 19 - strefa A - Uchwała Nr 171/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 października 2012r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego rok 2013, poz. 77 z dnia 3 stycznia 2013 (wejście w życie po 30 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym).

Pobierz załącznik
38

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części miasta w rejonie ulic: Wysokiej, Poznańskiej, Źródlanej, Jasnej – część A 1 - Uchwała Nr 170/12/VI Rady Miasta Puszczykowa 23 października 2012r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego rok 2013, poz.372, z dnia 10 stycznia 2013 (wejście w życie po 30 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym).

Pobierz załącznik
39

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w centrum miasta w rejonie ulic: Kościelnej, Poznańskiej, Słonecznej – etap A2 – uchwała Nr 195/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 stycznia 2013 – opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 marca 2013 poz.2328, (wejście w życie 20 kwietnia 2013).

Pobierz załącznik
40

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Kościelnej, Piaskowej, obręb Puszczykowo, ark. 5, 7, 8 - uchwała Nr 208/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 kwietnia 2013r. - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego rok 2013, poz. 3704 z dnia 27 maja 2013r. (wejście w życie 11.06.2013 r.).

Pobierz załącznik
41

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Nadwarciańskiej i Niwka Stara, obręb Niwka, ark. 11 - uchwała Nr 214/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 maja 2013r. - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego rok 2013, poz. 4289 z dnia 4 lipca 2013 r. (wejście w życie 19 lipca 2013r.).

 

Pobierz załącznik

 

42 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w rejonie ulicy Morenowej i Myśliwskiej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 13 - Nr 288/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 marca 2014r. - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego rok 2014, poz. 2903 z dnia 5 maja 2014r. (wejście w życie 20 maja 2014r.)

Pobierz załącznik

43 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla działki nr 417/38 położonej w Puszczykowie przy ulicy Morenowej, obręb Puszczykowo Stare. ark.13 – uchwała Nr 327/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 października 2014, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego rok 2014, poz. 6318 z dnia 25 listopada 2014 ( wejście w życie 10 grudnia 2014) – powierzchnia 0,1 ha.

 

Pobierz załącznik

 

44 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulicy Przyszkolnej i terenów leśnych Wielkopolskiego Parku Narodowego - Uchwała Nr 14/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 stycznia 2015r, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego - rok 2015, poz. 1202 z dnia 3 marca 2015r.

Pobierz załącznik 1

 

Pobierz załącznik 2

45 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy ulicami Sobieskiego i Klasztorną, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6 – uchwała Nr 13/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 stycznia 2015, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego rok 2015, poz. 1661 z dnia 20 marca 2015 ( wejście w życie 4 kwietnia 2015 ) – powierzchnia 9 ha.

Pobierz załącznik

 

Pobierz załącznik

46 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Wysoka, Podgórna, Poznańska, obręb Puszczykowo, ark.5 – w dwóch etapach A i B – uchwała Nr 61/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 15 września 2015, opublikowana Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego rok 2015, poz. 5678 z dnia 5 października 2015 (wejście w życie 20 października 2015) Pobierz załącznik
47 Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Jarosławskiej i Azaliowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 16 - Uchwały Nr 80/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2015 r, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego - rok 2015, poz. 7964 z dnia 24 listopada 2015 r. Pobierz załącznik