30 Maja 2020, SobotaImieniny obchodzą: Feliks, Ferdynand
photo1.jpg


Budżet Obywatelski
Aktualności
Nasze miasto
Rada Miasta
Urząd Miejski
Wirtualne biuro
Dokumenty strategiczne
Inwestycje
Projekty
Organizacje pozarządowe
Informator miejski
Ogłoszenia drobne
Polecane linki
Azbest
 
 
Projekty archiwumPlany Zagospodarowania Przestrzennego PDF Drukuj Email

Plany Zagospodarowania Przestrzennego

 

Lp.

Nazwa planu

Treść

1

Plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa Starego zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Puszczykowa Nr 42/94/II z 12.12.1994 ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego Nr 23 poz.266 - powierzchnia 218 ha

 

2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa Starego – rejon ulic: Czarnieckiego – Pszeniczna – Gołębia zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Puszczykowa Nr II/175/97 z 10.03.1997 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego Nr 7 poz.47 – powierzchnia 4,8 ha

 

Pobierz załącznik

3

Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa Starego w zakresie wielkości działek budowlanych - uchwała rady Miasta Puszczykowa Nr II/238/98 z 11.05.1998 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Poznańskiego Nr 12 poz.120 - powierzchnia 197 ha

 

Pobierz załącznik

4

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu trasy rurociągu wodociągowego w Puszczykowie – rejon ulic Mocka i Niwka Stara wariant „A” - uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 63/99/III z 6.09.1999 r. – powierzchnia 3,4 ha

 

Pobierz załącznik

5

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu Puszczykowa starego – rejon ulic: Gliniana – Stroma – strefa A - Uchwała rady Miasta Puszczykowa Nr 80/99/III z 18.10.1999 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 79 poz.1524 – powierzchnia 7,3 ha

 

Pobierz załącznik

6

Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenów położonych wzdłuż torow PKP w Puszczykowie – strefa A – Uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 99/2000/III z 31.01.2000 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 16 poz.164 - powierzchnia 5,4 ha

 

Pobierz załącznik

7

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa dla rejonu ulic: Piaskowa – Przyszkolna - Uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 105/2000/III z 6.03.2000 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 23 poz.259 – powierzchnia 1,6 ha

 

Pobierz załącznik

8

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu Puszczykowa Starego – rejon ulic: Gliniana –Stroma – strefa B - Uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 120/2000/III z 29.05.2000 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 46 poz.541 powierzchnia 1,7 ha

 

Pobierz załącznik

9

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu Puszczykowa Starego - rejon ulic: Jarosławska – Chabrowa - uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 155/2000/III z 9.10.2000 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 77 poz.1074 – powierzchnia 16 ha

 

Pobierz załącznik

10

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Puszczykowa obejmującego działkę nr 751 – ul.Jarosławska - Uchwała rady Miasta Puszczykowa Nr 165/2000/III z 11.12.2000 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 91 poz.1222 - powierzchnia 2,25 ha

Pobierz załącznik 1

 

Pobierz załącznik 2

11

Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenów położonych wzdłuż torów PKP w Puszczykowie – strefa B – uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 156/2000/III z 6.11.2000 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 85 poz.1131 – powierzchnia 1,5 ha

 

Pobierz załącznik

12

Zmiana planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa Starego w zakresie ustaleń realizacyjnych dla poszczególnych obszarów funkcjonalnych - uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 191/2001/III z 19.03.2001 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 30 poz.475 – powierzchnia 186 ha

 

Pobierz załącznik


Załącznik graficzny

13

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Puszczykowa obejmującego rejon ulic: Sobieskiego, Krętej i Przy Murze - uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 196/2001/III z dnia 28.05.2001 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 80 z 10.07.2001 poz.1471 - powierzchnia 1,14 ha

 

Pobierz załącznik

14

Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Puszczykowa Starego - dla terenu obejmującego fragmenty działek nr 100/3 i 107 oraz działkę nr 109/2 położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Cichej i Jałowcowej – uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 204/2001/III z 2.07.2001 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 83 z 17.07.2001 poz. 1555 – powierzchnia 0,64 ha

 

Pobierz załącznik

15

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Puszczykowa obejmującego teren położony w Puszczykowie przy ul.Mazurskiej i Pomorskiej - uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 209/01/III z dnia 30.07.2001 r ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 112 z 13 .09.2001 poz. 2138

 

Pobierz załącznik

16

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa dla rejonu ul.Wysokiej oraz terenu cmentarza w Puszczykowie – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarza parafialnego wyznania rzymsko – katolickiego w Puszczykowie - działki nr 1068/1 i 63L/7 - uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 228/01/III z dnia 19.11.2001 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 147 z 29.11.2001r. poz. 3050

 

Pobierz załącznik

17

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów usług oświaty , kultury , administracji, sportu , turystki i rekreacji oraz terenów zabudowy mieszkaniowej w Puszczykowie w rejonie ulic: Wysokiej, Podgórnej , Ks. Posadzego , Poznańskiej, Kościelnej - Uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 229/01/III z 19.11.2001 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 147 z 29.11.2001 r. poz.3049

 

Pobierz załącznik

18

Zmiana m.p.z.p.Puszczykowa Starego z 12.12.1994 oraz m.p.z.p. miasta Puszczykowa 4.03.1989 – dla pasa terenu łączącego ul.Świerkową z ul.Jarosławską - z przeznaczeniem pod urządzenia kanalizacji sanitarnej – uchwała RMP Nr 249/02/III z dnia 4.03.2002 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 116 z 23.09.2002 poz.3226

 

Pobierz załącznik

19

Zmiana m.p.szcz. z.p. Puszczykowa Starego z 12.12.1994 dla terenu obejmującego działki nr: 345/2, 345/3, 345/4, 345/.5 położone w Puszczykowie w rejonie ulic : Wysoka i Studzienna - m.p.z.p. rejonu ulic Wysoka – Studzienna w Puszczykowie –Uchwała RMP Nr 266/02/III z dnia 13.05.2002 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkoposlkiego Nr 77 z 5.06.2002 poz.2010

 

Pobierz załącznik

20

Miejscowy plan z.p. fragmentu Miasta Puszczykowa – teren przy ul.Wspólnej – północna część działki nr 678/2 – Uchwała RMP Nr 297/02/III z dnia 7.10.2002 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 138 z 15.11.2002 poz. 3807

Pobierz załącznik

21

Miejscowy plan z.p. terenów zabudowy mieszkaniowej w Puszczykowie w rejonie ul.Jaroslawskiej – działka nr 754/1 – uchwala RMP Nr 298/02/III z dnia 7.10.2002 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 138 z 15.11.2002 poz.3808

Pobierz załącznik

22

Miejscowy plan z.p. Puszczykowo – rejon ul.Morenowej część A – uchwała RMP Nr 59/03/IV z dnia 9.09.2003 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 167 z 27.10.2003 r poz. 3126

 

Pobierz załącznik

23

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Puszczykowo-rejon ul.Konopnickiej działki nr : 930/7, 930/8, 930/10 - uchwała RMP Nr 60/03/IV z dnia 9.09.2003 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 165 z 22.10.2003 poz.3087

 

Pobierz załącznik

24

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów usług sportu, turystyki i rekreacji w Puszczykowie w rejonie „Centrum 2” przy ul.Kościelnej - uchwała RMP Nr 111/04/IV Rady Miasta Puszczykowo z dnia 6.07.2004 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 134 z 27.08.2004 poz.2767

Nie obowiązuje

25

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Puszczykowa obejmującego teren położony w południowej części miasta - Niwka – strefa I – uchwała RMP Nr 118/04/IV z dnia 7.09.2004 ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 144 z 4.10.2004 poz.2992

 

Pobierz załącznik

26

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 177/4 położonej w Puszczykowie przy ul.Sobieskiego , obręb Puszczykowo Stare , arkusz 5 - uchwała RMP Nr 230/06/IV z dnia 8.08.2006 ogłoszona w Dzienniku Urzedowym Województwa Wielkopolskiego Nr 2 z 12 stycznia 2007 r. poz. 34

Pobierz załącznik 1

 

Pobierz załącznik 2

27

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla rejonu ul.Morenowej – część B – uchwała RMP Nr 167/08/V z dnia 26.11.2008 , ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 1 z 16 stycznia 2009 , poz.5

 

Pobierz załącznik

28

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Sobieskiego, działką nr 177/4 , działką nr 167 , a terenem lasu WPN – uchwała RMP Nr 171/08/V z dnia 17.12.2008 , ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 17 z 9 lutego 2009, poz. 275

 

Pobierz załącznik

29

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 127/3 położonej w Puszczykowie przy ul.Cichej , obręb Puszczykowo Stare, ark.3 - uchwała RMP NR 206/09/V z dnia 24.06.2009, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 150 z 11 sierpnia 2009 poz. 2520

 

Pobierz załącznik

30

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 818, 819, 840, 841, obręb Niwka, arkusz 8, położonych w Puszczykowie przy ulicy Berwińskiego – uchwała Nr 311/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 15 września 2010, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 224 z dnia 9 listopada 2010 poz. 4121 (wejście w życie 10 grudnia 2010) – pow. 0,35 ha ok. 0,4 ha

 

Pobierz załącznik 1

Pobierz załącznik 2

31

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w centrum miasta w rejonie ulic: Kościelnej, Poznańskiej, Słonecznej – etap B– uchwała Nr 323/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 6 października 2010, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 248 z dnia 15 grudnia 2010 poz. 4583 (wejście w życie 16 stycznia 2011)

 

Pobierz załącznik

32

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 177/29, 177/30, 177/31 położonych w Puszczykowie w rejonie ulicy Sobieskiego, obręb Puszczykowo Stare, ark.5 - uchwała Nr 324/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 października 2010, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 271 z dnia 31 grudnia 2010 poz. 5327 (wejście w życie 1 lutego 2011)

 

Pobierz załącznik

33

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów nadwarciańskich położonych w Puszczykowie w rejonie ulic: C.Ratajskiego i Nadwarciańskiej – I strefa - uchwała Nr 325/10/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 października 2010, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 267 z dnia 31 grudnia 2010 poz. 5163 (wejście w życie 1 lutego 2011)

 

Pobierz załącznik

34

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w rejonie ulic Jana III Sobieskiego, Klasztornej, Wysokiej, Krętej oraz terenu Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego WIELSPIN strefa A - Uchwała Nr 101/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 października 2011r.

Pobierz załącznik 1

 

Pobierz załącznik 2

 

Pobierz załącznik 3

35

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa – uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 255/98/II z 15.06.1998 r.

 

Pobierz załącznik 1

 

Pobierz załącznik 2

36

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Puszczykowie przy ulicy Tenisowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 5 - Uchwała Nr  156/12/VI  Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31 lipca 2012r.  opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego rok 2012, poz. 3901 z dnia 20 września 2012r.

Pobierz załącznik
37

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Wysoka, Źródlana, Jasna, Podleśna, Wiosenna, Poznańska, Podgórna, obręb Puszczykowo, ark. 4, 5, 6, 19 - strefa A - Uchwała Nr 171/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 października 2012r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego rok 2013, poz. 77 z dnia 3 stycznia 2013 (wejście w życie po 30 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym).

Pobierz załącznik
38

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części miasta w rejonie ulic: Wysokiej, Poznańskiej, Źródlanej, Jasnej – część A 1 - Uchwała Nr 170/12/VI Rady Miasta Puszczykowa 23 października 2012r. opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego rok 2013, poz.372, z dnia 10 stycznia 2013 (wejście w życie po 30 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym).

Pobierz załącznik
39

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w centrum miasta w rejonie ulic: Kościelnej, Poznańskiej, Słonecznej – etap A2 – uchwała Nr 195/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 stycznia 2013 – opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 marca 2013 poz.2328, (wejście w życie 20 kwietnia 2013).

Pobierz załącznik
40

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Kościelnej, Piaskowej, obręb Puszczykowo, ark. 5, 7, 8 - uchwała Nr 208/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 kwietnia 2013r. - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego rok 2013, poz. 3704 z dnia 27 maja 2013r. (wejście w życie 11.06.2013 r.).

Pobierz załącznik
41

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: Nadwarciańskiej i Niwka Stara, obręb Niwka, ark. 11 - uchwała Nr 214/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 maja 2013r. - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego rok 2013, poz. 4289 z dnia 4 lipca 2013 r. (wejście w życie 19 lipca 2013r.).

 

Pobierz załącznik

 

42 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla terenu położonego w rejonie ulicy Morenowej i Myśliwskiej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 13 - Nr 288/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 marca 2014r. - opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego rok 2014, poz. 2903 z dnia 5 maja 2014r. (wejście w życie 20 maja 2014r.)

Pobierz załącznik

43 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie dla działki nr 417/38 położonej w Puszczykowie przy ulicy Morenowej, obręb Puszczykowo Stare. ark.13 – uchwała Nr 327/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 października 2014, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego rok 2014, poz. 6318 z dnia 25 listopada 2014 ( wejście w życie 10 grudnia 2014) – powierzchnia 0,1 ha.

 

Pobierz załącznik

 

44 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulicy Przyszkolnej i terenów leśnych Wielkopolskiego Parku Narodowego - Uchwała Nr 14/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 stycznia 2015r, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego - rok 2015, poz. 1202 z dnia 3 marca 2015r.

Pobierz załącznik 1

 

Pobierz załącznik 2

45 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy ulicami Sobieskiego i Klasztorną, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6 – uchwała Nr 13/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 stycznia 2015, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego rok 2015, poz. 1661 z dnia 20 marca 2015 ( wejście w życie 4 kwietnia 2015 ) – powierzchnia 9 ha.

Pobierz załącznik

 

Pobierz załącznik

46 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: ks. Posadzego, Wysoka, Podgórna, Poznańska, obręb Puszczykowo, ark.5 – w dwóch etapach A i B – uchwała Nr 61/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 15 września 2015, opublikowana Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego rok 2015, poz. 5678 z dnia 5 października 2015 (wejście w życie 20 października 2015) Pobierz załącznik
47 Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Jarosławskiej i Azaliowej, obręb Puszczykowo Stare, ark. 16 - Uchwały Nr 80/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 listopada 2015 r, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego - rok 2015, poz. 7964 z dnia 24 listopada 2015 r. Pobierz załącznik
 
maj 2020
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Biuletyn Informacji Publicznej
Zadaj pytanie