22 CZE 2020, 17:00 - 19:00

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta z Komisją Spraw Społecznych

  1. Dyskusja nad założeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w związku z pismem mieszkańców ulic: Wydmowej, Parkowej i Przyszkolnej.

  2. Zapoznanie z raportem o stanie miasta, sprawozdaniem finansowym za 2019 rok oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej ws. absolutorium dla burmistrza.

  3. Omówienie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Puszczykowa.

  4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie pomiędzy torami PKP, ulicą Dworcową, Nadwarciańską, Kosynierów Miłosławskich, obręb Niwka, arkusze 3, 4 – w dwóch etapach A i B - ETAP A,

- wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości położonej w Puszczykowie, w rejonie ul. Marii Konopnickiej,

- wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy 3 Maja,

- współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Szklarska Poręba a Miastem Puszczykowo,

- współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest,

- zniesienia jednostki pomocniczej Miasta Puszczykowa - osiedla Niwka Stara,

- zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2020 Nr 135/19/VIII z dnia 17 grudnia 2019 r.

  1. Sprawy bieżące.

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway