11 PAŹ 2018, 17:00 - 18:30

Komisja Spraw Społecznych

  1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

  • ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia,

  • ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Miasto Puszczykowo,

  • udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu (izba wytrzeźwień).

  1. Podsumowanie pracy Komisji Spraw Społecznych podczas czteroletniej kadencji.

  2. Sprawy bieżące.

 

Posiedzenie komisji odbędzie się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

w Puszczykowie, ul. Wysoka 1

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway