14 CZE 2018, 17:00 - 18:30

Komisja Spraw Społecznych

  1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok 2017 w zakresie działań komisji, zapoznanie się z sprawozdaniem finansowym, z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.

  2. Zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Puszczykowa oraz zasad usytuowania na terenie Miasta Puszczykowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

- Pan Karol Majewski, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie.

  1. Działalność spółdzielni socjalnej „LUPA”

- Pani Luiza Niedźwiecka-Kowalonek wraz z osobami towarzyszącymi.

  1. Sprawy bieżące.

 

Posiedzenie komisji odbędzie się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

w Puszczykowie, ul. Wysoka 1

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway