31 GRU 1969, 19:00

Komisja Spraw Społecznych

1. Informacja na temat nieodpłatnej pomocy prawnej.

2. Przedstawienie i omówienie projektu budżetu miasta na rok 2017.

3. Informacja dotycząca działalności służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Miasta w związku z nadchodzącą zimą.

- MOPS – bezdomność,

- Straż Miejska,

- Policja,

- Straż Pożarna (OSP).

4. Sprawy bieżące.

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway