14 WRZ 2020, 17:00 - 19:00

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 Posiedzenie komisji odbędzie się w sali sesyjnej

Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, ul. Podleśna 4.  

1.    Rozpatrzenie petycji w sprawie modernizacji ulicy Makowej.

2.    Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Ekologiczne Puszczykowo.

3.    Rozpatrzenie petycji w sprawie rozbudowy monitoringu miejskiego. 

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway