31 GRU 1969, 19:00

Komisja Rozwoju

  1. Przedstawienie projektu budżetu miasta na rok 2017 w zakresie zadań komisji.
  2. Informacja na temat wniosków do projektowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 – 18.
  3. Przedstawienie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie:
  • w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza, obręb Niwka, ark. 11 – w dwóch etapach I i II,
  • przy ulicy Klasztornej, obręb Puszczykowo Stare, arkusz 6,
  • przy ulicy Poznańskiej i Wiosennej, obręb Puszczykowo, arkusz 6.
Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway