21 SIE 2018, 16:00 - 17:00

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

 

  1. Omówienie planów uroczystych obchodów rocznic związanych z 11 listopada oraz 27 grudnia w naszym mieście.

  2. Sprawozdanie z realizacji planów imprez sportowych i kulturalnych odbywających się w pierwszym półroczu 2018 r.

  3. Realizacja Strategii Rozwoju i Promocji Miasta w pierwszym półroczu 2018 r.

  4. Sprawy bieżące:

  • zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 143/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie: Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Puszczykowa,

  • zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Puszczykowa, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja,

  • zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Puszczykowa Nr 78/15/VII z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: zasad udzielania rozmiaru i zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów i wicedyrektorów, określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, obowiązujących w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo.

 

Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej

hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway