21/11/2017, 22:00 - 22/11/2017, 00:00

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

  1. Przedstawienie informacji na temat Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy EMEDEA w Luboniu, w związku z planowanym otwarciem w pierwszym kwartale 2018 r.

  2. Plany organizacyjne związane z imprezą „Dni Puszczykowa 2018”.

  3. Analiza projektu budżetu miasta na rok 2018 w zakresie zadań komisji.

  4. Zapoznanie się z wnioskami o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.

  5. Zaopiniowanie rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2018 r.

  6. Sprawy bieżące.

Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej

hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway