25 MAR 2019, 17:00 - 19:00

Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta

 

Komisja spotyka się o godzinie 17:00 przy problemowej działce

na ul. Gołębiej, następnie posiedzenie komisji będzie kontynuowane w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Puszczykowie

 

 1. Dyskusja na temat ewentualnego przejęcia gruntu przy ul. Gołębiej.

 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

 • wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Solskiego w Puszczykowie,

 • wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Sowiej i Myśliwskiej w Puszczykowie,

 • wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności gruntowej na części nieruchomości stanowiącej współwłasność Miasta Puszczykowa,

 • przyznania stypendium sportowego,

 • przyznania stypendium sportowego,

 • przyznania stypendium sportowego,

 • określenia szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie Miasta Puszczykowa,

 • Statutu Miasta Puszczykowa,

 • zmiany uchwały Nr 69/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,

 • zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2019 Nr 36/18/VIII z dnia 18 grudnia 2018 r.

 

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway