18 KWI 2018, 18:00 - 20:00

Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta

  1. Zaopiniowanie projektów uchwał dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w obrębie Puszczykowo Stare część A i część B.

  2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

  • wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Wysokiej (druk nr 324),

  • wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ulicy Wysokiej (druk nr 325),

  • wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny części nieruchomości w rejonie ulicy Poznańskiej (druk nr 326),

  • wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości w rejonie ulicy Mickiewicza, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2189/7, obręb Puszczykowo (druk 327),

  • wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie części nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa (druk nr 328),

  • wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonych w Puszczykowie, przy ul. Klasztornej (druk nr 329).

  1. Dyskusja na temat zasadności powołania jednostek pomocniczych Miasta Puszczykowa.

  2. Sprawy bieżące.

 

Posiedzenie komisji odbędzie się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

w Puszczykowie, ul. Wysoka 1

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway