Niska emisja

31.05.2019

Lokalny Program Osłonowy dla mieszkańców Miasta Puszczykowa

Rada Miasta Puszczykowa uchwaliła lokalny program pomocy społecznej dla mieszkańców, którzy ponoszą zwiększone koszty ogrzewania spowodowane wymianą systemu ogrzewania z węglowego na proekologiczny.

Więcej
15.04.2019

Aktualizacja Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10, PM 2,5 oraz B(a)P

Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje, że przystąpił do opracowania projektu Aktualizacji Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10, PM 2,5 oraz B(a)P dla strefy miasto Kalisz, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłów.

Więcej
12.04.2019

Lokalizacja nowoczesnych instalacji grzewczych

Puszczykowo wydało już na program wymiany starych pieców 325 tysięcy złotych. Łącznie Miasto w latach 2019-2023 jest gotowe przeznaczyć na walkę ze SMOG-iem nawet 3 miliony złotych!

Więcej
Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway