Formularz zgłoszeniowy

Wypełnij formularz

Za pomocą
generatora on-line

Pobierz formularz
i wypełnij go ręcznie

Złóż wypełniony formularz

Formularz w przypadku składania wniosku w wersji:

  • papierowej należy podpisać i złożyć w kancelarii Urzędu lub poprzez pocztę na adres Urzędu (z dopiskiem „Budżet obywatelski– propozycja zadania”)
  • elektronicznej należy zeskanować, podpisać podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP i przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej platformy e-PUAP.