Weryfikacja formalna i merytoryczna

  1. Wszystkie wnioski zostaną poddane weryfikacji formalnej oraz merytorycznej.
  2. Termin weryfikacji projektów: 24.09.19 r. do 24.10.19 r.
  3. Po weryfikacji utworzona zostanie lista projektów zakwalifikowanych do budżetu obywatelskiego
  4. Odwołanie
    Jeżeli nie zgodzisz się z wynikiem weryfikacji Twojego projektu, masz 3 dni robocze, aby odwołać się od tej decyzji.
  5. Losowanie
    Ustalenie kolejności projektów na listach nastąpi w drodze losowania.