Podstawy prawne

  1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  2. Uchwała Nr 254/09/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Puszczykowa na lata 2010-2020.
  3. Uchwała Nr 143/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie: Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Puszczykowa.
  4. Uchwała Nr 346/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 143/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Puszczykowa.
  5. Zarządzenie Burmistrza Miasta Puszczykowo z dnia 16 września 2019 r. w sprawie realizacji budżetu obywatelskiego

     

Materiały do pobrania