Harmonogram działań

Kampania informacyjna

od 25 września 2018 roku

Składanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego

25 września

25 października

Publikacja złożonych propozycji zadań

25 września

31 października

Weryfikacja i uzupełnienie złożonych wniosków

25 września

8 listopada

Publikacja wykazów zadań spełniających i niespełniających wymogów

-

8 listopada

Termin na wniesienie protestu 3 dni robocze od daty publikacji wykazu z pkt 5
Publikacja listy zadań poddanej pod głosowanie

-

13 listopada

Promowanie zadań przez autorów

8 listopada

23 listopada

Głosowanie mieszkańców

13 listopada

23 listopada

Weryfikacja i liczenie oddanych głosów

23 listopada

7 grudnia

Publikacja wykazu zwycięskich zadań

-

7 grudnia