Harmonogram działań

Kampania informacyjna

na bieżąco

Składanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego

24 września

24 października

Publikacja złożonych propozycji zadań

24 września

24 października

Weryfikacja i uzupełnienie złożonych wniosków

24 września

31 października

Publikacja wykazów zadań spełniających i niespełniających wymogów

-

31 października

Termin na wniesienie protestu 3 dni robocze od daty publikacji wykazu z pkt 5
Publikacja listy zadań poddanej pod głosowanie

-

7 listopada

Promowanie zadań przez autorów

7 listopada

24 listopada

Głosowanie mieszkańców

14 listopada

24 listopada

Weryfikacja i liczenie oddanych głosów

25 listopada

01 grudnia

Publikacja wykazu zwycięskich zadań

-

01 grudnia