Głosowanie

Głosowanie nad projektami trzeciej edycji Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego odbywać się będzie przez 10 dni kalendarzowych w formie elektronicznej na stronie budżetu obywatelskiego lub w formie papierowej. Urny zlokalizowane będą w Bibliotece Miejskiej oraz w Urzędzie Miejskim.

Głosować może każdy mieszkaniec miasta Puszczykowa.

Forma głosowania jest bardzo prosta i będzie odbywać się w dwóch krokach:

 1. Wybór projektu
   
 2. Wprowadzenie danych głosującego
  • Imię
  • Imię ojca
  • PESEL
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  • Oświadczenie dot. zamieszkania na terenie miasta Puszczykowa

Zrealizowane zostaną projekty, które uzyskają podczas głosowania największą liczbę głosów, nie mniejszą jednak niż 15, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski. Ogłoszenie wyników nastąpi w piątek 01 grudnia 2019 r. i zostanie opublikowane na stronie internetowej Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w informatorze miejskim „Echo Puszczykowa”.