Miasto w liczbach Drukuj

Powierzchnia miasta w km kwadratowych: 16,7.

 

Długość sieci w km: wodociągowej 63, gazowej 63, kanalizacyjnej 89.

 

Miasto posiada dwa dworce kolejowe: Puszczykowo i Puszczykówko.

 

Liczba przedsiębiorstw wpisanych do CEIDG: 1338.

 

Liczba przedsiębiorstw wpisanych do KRS: 147.

 

Liczba stowarzyszeń i innych organizacji: 38.

 

Liczba ludności Puszczykowa w poszczególnych latach:

 

Lata 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2015
Liczba ludności 8665 8761 8845 8884 8957 9044 9087 9331

 


Struktura jakości dróg lokalnych w końcu roku 2008

Rodzaj nawierzchni

Utwardzona

Ulepszona

(tłuczeń)

Nieutwardzona

2006

48 847m

5 107 m

16890 m

2008

53 337 m

5 107 m

12400 m

 

Łącznie długość dróg lokalnych w Puszczykowie pod koniec 2008 roku wynosiła 70 844 m, długość ścieżek rowerowych na terenie miasta to ok. 15 00 m. W Puszczykowie 90% spośród ok 2300 gospodarstw domowych posiada przyłącze kanalizacyjne, a 99% gospodarstw jest podłączonych do sieci wodociągowej.

 

 

Źródło:

Raport o stanie miasta Puszczykowo, Urząd Miasta Puszczykowa, wrzesień 2009