Prawo miejscowe Drukuj

 

 

Prawo lokalne stanowione jest na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), a w szczególności według zasad i trybu określonych w Statucie Miasta Puszczykowa.

 

 

Uchwały Rady Miasta