Rada Miasta Puszczykowa I kadencji Drukuj

Spis Radnych Miasta Puszczykowa I kadencji (1990 - 1994):

Barbara Krawczyńska

Hanna Sufinowicz

Regina Kabza – Klatt

Zofia Skibińska – Wyka

Gabriela Ozorowska

Krzysztof Norek

Zenon Konieczny

Tadeusz Kasprzak – Przewodniczący Rady

Jerzy Przystański

Wojciech Ewicz

Rościsław Salewicz

Mieczysław Czajka

Krzysztof Kulikowski

Przemysław Schulz

Andrzej Jakubowicz

Stanisław Cieślak

Ryszard Celler

Paweł Kaczorowski

Krzysztof Paszkowski

Andrzej Kędziora

 

Komisje Rady Miasta I kadencji:

  1. Komisja Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Architektury
  2. Komisja Oświaty, Wychowania i Kultury Fizycznej
  3. Komisja Prawa i Porządku Publicznego
  4. Komisja Kształtowania i Ochrony Środowiska
  5. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej
  6. Komisja Statutowa
  7. Komisja Informacyjna
  8. Komisja Inicjatyw Gospodarczych
  9. Komisja Handlu i Usług
  10. Komisja Pojednawcza