Rada Miasta Puszczykowa II kadencji Drukuj

Spis Radnych Miasta Puszczykowa II kadencji (1994 - 1998):

Marta Banach

Regina Kabza-Klatt

Maciej Hempowicz – Przewodniczący Rady

Dorota Kaczmarek

Barbara Krawczyńska

Bogdan Przybył

Adam Stępień

Jarosław Jopek

Włodzimierz Kaczmarek

Stanisław Taraszkiewicz

Janusz Odrowąż

Jerzy Przystański

Jacek Piasecki

Michał Thiel – Zastępca Przewodniczącego

Ludwik Madej

Krzysztof Paszkowski – Zastępca Przewodniczącego

Janusz Napierała

Jan Urban

Wojciech Ewicz

Leszek Storożuk

 

Komisje Rady Miasta II kadencji:

 1. Komisja Statutowa
 2. Komisja ds. Planu Zagospodarowania Przestrzennego
 3. Komisja ds. Budownictwa, Architektury i Gospodarki Komunalnej
 4. Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu
 5. Komisja Przeciwdziałania Alkoholizmowi
 6. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej
 7. Komisja Budżetowa
 8. Komisja ds. Inwentaryzacji Mienia Komunalnego
 9. Komisja Kształtowania i Ochrony Środowiska
 10. Komisja Pojednawcza
 11. Komisja Rewizyjna