Rada Miasta Puszczykowa III kadencji Drukuj

Spis Radnych Miasta Puszczykowa III kadencji (1998 - 2002):

Wojciech Ewicz

Wojciech Kociemba

Janina Kozeńska

Ludwik Madej – Przewodniczący Rady

Katarzyna Cichocka

Bohdan Czyż

Janusz Szafarkiewicz

Maria Ratajczak

Janusz Odrowąż

Krzysztof Paszkowski

Piotr Bekas

Kazimierz Banach

Michał Thiel – Zastępca Przewodniczącego

Krzysztof Kamiński

Jarosław Strzelczyk

Janusz Napierała

 

Komisje Rady Miasta III kadencji:

 

 1. Komisja Statutowa

 2. Komisja Budżetowa

 3. Komisja Gospodarki Komunalnej

 4. Komisja Mienia Komunalnego

 5. Komisja Opieki Zdrowotnej, Socjalnej i Osób Niepełnosprawnych

 6. Komisja Rewizyjna

 7. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu

 8. Komisja Porządku i Ochrony Środowiska

 9. Komisja Inwestycji Miejskich

 10. Komisja Bezpieczeństwa

 11. Komisja Heraldyczna

 12. Komisja Pojednawcza