Rada Miasta Puszczykowa IV kadencji Drukuj

Spis Radnych Miasta Puszczykowa IV kadencji (2002 - 2006):

Piotr Bekas

Krzysztof Jopek

Zygmunt Wojtkowiak – do 10.09.2005

Wojciech Kociemba

Małgorzata Ornoch-Tabędzka

Iwona Jankowska – Zastępca Przewodniczącego do 09.09.2003 r.

Urszula Rudzińska

Andrzej Balcerek

Maria Ratajczak

Janusz Szafarkiewicz – od 09.09.2003 r. Zastępca Przewodniczącego.

Hanna Rapalska-Kaczmarek

Marcin Rzepczyński

Stanisław Balbierz

Maria Chojnacka

Michał Thiel – Przewodniczący Rady

Władysław Hetman – od 7.02.2006

 

Komisje Rady Miasta IV kadencji:

 1. Komisja Pojednawcza

 2. Komisja Rewizyjna

 3. Komisja Komunikacji Społecznej

 4. Komisja Sportu i Rekreacji

 5. Komisja Edukacji i Kultury

 6. Komisja Ochrony Zdrowia, Opieki Socjalnej i ds. Osób Niepełnosprawnych

 7. Komisja Bezpieczeństwa, Porządku i Ochrony Środowiska

 8. Komisja Ładu Przestrzennego, Urbanistyki i Architektury

 9. Komisja Inwestycji i Majątku Komunalnego

 10. Komisja Budżetu i Finansów

 11. Komisja Statutowo - Prawna