Struktura Urzędu Drukuj

Urząd Miejski
ul. Podleśna 4
62-040 Puszczykowo
tel./fax (61) 898 37 00
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Godziny urzędowania:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek-piątek: 7:30 - 15:30


 

WYDZIAŁY I REFERATY URZĘDU MIASTA

 


BUDYNEK A

 


BURMISTRZ MIASTA


Andrzej Balcerek


budynek A, pokój nr 5
tel./fax (61) 898 37 00
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Sekretariat Burmistrza

Rejestr Skarg i Wniosków: budynek A, pokój nr 4


pokój nr 4; tel. (61) 898 37 37

Katarzyna Szykulska
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA


Władysław Ślisiński


budynek A, pokój nr 7
tel. (61) 898 37 31
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

SEKRETARZ MIASTA


Maciej Dettlaff


budynek A, pokój nr 6
tel. (61) 898 37 32
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


Biuro Rady Miasta


- przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie stanowiskami pracy materiałów na posiedzenie i obrady tych organów
- przekazywanie korespondencji do i od Rady, jej Komisji oraz poszczególnych Radnych
- podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, zebrań, posiedzeń organów Miasta i Komisji Rady

 

Agnieszka Głowacka-Bartkowiak
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


pokój nr 6; tel. (61) 898 37 34, fax (61) 898 37 11
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

 

Współpraca ze stowarzyszeniem Metropolia Poznań, projekty zewnętrzne oraz stanowisko ds. obsługi Urzędu Stanu Cywilnego

 

Kamila Bartkiewicz

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

pokój nr 6; tel. (61) 898 37 34

 

 

Kancelaria Ogólna oraz Punkt Obsługi Mieszkańca


- przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji
- udzielanie informacji
- prowadzenie kancelarii Urzędu


pokój nr 3a; tel. (61) 898 37 28
Irena Spychała
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Gospodarka Komunalna


pokój nr 1; tel. (61) 898 37 29
Remigiusz Motycki
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


pokój nr 1; tel. (61) 898 37 19
Alicja Marciniak
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Referat Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami


- wydawanie decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
- udzielanie zgody na zmianę sposobu wykorzystania terenu, obiektów budowlanych
- plany zagospodarowania przestrzennego

 

pokój nr 2; tel. (61) 898 37 35
Alina Stempniak
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


pokój nr 2; tel. (61) 898 37 13 
Jacek Nowak
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


- ewidencja gruntów i budynków
- nazewnictwo ulic i placów
- nadawanie numeracji porządkowej budynków
- gospodarowanie gruntami stanowiącymi mienie komunalne


pokój nr 2; tel.  (61) 898 37 03
Waldemar Luther
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

pokój nr 2; tel. (61) 898 37 30
Aleksandra Mizerska
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

pokój nr 2; tel. (61) 898 37 30

Agata Staszak

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


Referat Infrastruktury i Zamówień Publicznych


- sprawy dotyczące inwestycji miejskich
- prowadzenie dokumentacji przetargów

 

pokój nr 3, tel. (61) 898 37 16
Przemysław Musiał
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


pokój nr 3, tel. (61) 898 37 16
Ewa Rybacka
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


Radca Prawny

pokój nr 8; tel. (61) 898 37 27

 

Szymon Muszyński

godziny przyjęć:

wtorek 9:00 - 12:00

 

Michał Kowalski

godziny przyjęć:

piątek 9:00 - 12:00

 


Promocja Miasta


pokój nr 9; tel. (61) 898 37 09

Agnieszka Hahuła

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Organizacje Pozarządowe


pokój nr 9; tel. (61) 898 37 20

Katarzyna Nowak-Śronek

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Echo Puszczykowa

Bogdan Lewicki - redaktor naczelny "Echo Puszczykowa"
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Obrona Cywilna

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

BUDYNEK B

 

 

Kadry

pokój nr 1; tel. (61) 898 37 26
Izabela Turaj
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


Ewidencja Ludności, Sprawy Wojskowe

- przyjmowanie wniosków i wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość
- przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych na pobyt stały i czasowy
- wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania
- prowadzenie rejestru spisu wyborców
- prowadzenie rejestru kwalifikacji wojskowej


pokój nr 1; tel. (61) 898 37 22
Aleksandra Klaiber

 


Urząd Stanu Cywilnego


- przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński
- przyjmowanie zgłoszeń urodzin
- przyjmowanie zgłoszeń zgonów
- wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego


pokój nr 2; tel. (61) 898 37 21
Joanna Szejn
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

SKARBNIK MIASTA


Piotr Łoździn


budynek B, pokój nr 3
tel. (61) 898 37 23
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Ewidencja Działalności Gospodarczej


- prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, wydawanie decyzji w tym zakresie

 

pokój nr 7; tel. (61) 898 37 06

Aleksandra Wolińska

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


Referat Księgowości i Podatków


- sprawy budżetu Miasta
- wymiar i pobór podatków i innych opłat lokalnych
- załatwianie spraw dotyczących wymiaru, umorzenia, obniżenia, udzielenia ulgi, udzielenia rat w sprawie podatków

- sprawy użytkowania wieczystego gruntów oraz dzierżawy gruntów

- prowadzenie spraw dotyczących wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych


pokój nr 4; tel. (61) 898 37 15
Hanna Matuszewska
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


pokój nr 4; tel. (61) 898 37 24
Wiesława Bartłomiejczyk
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


pokój nr 4; tel. (61) 898 37 14
Alina Pawlak
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

pokój nr 5; tel. (61) 898 37 12
Edyta Lulka
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

pokój nr 4; tel. (61) 898 37 04

Natalia Terka

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


Ochrona i Monitoring Środowiska


- prowadzenie spraw związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska w tym: ochrony środowiska przed odpadami,
- prowadzenie procedur związanych z wydawaniem decyzji środowiskowych
- wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów

 

Stanowisko ds. ochrony środowiska
pokój nr 7; tel. (61) 898 37 36
Janina Kozeńska
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Z dniem 1 stycznia 2016 r. kasa w Urzędzie Miejskim przy ul. Podleśnej 4 została zamknięta. Uprzejmie informujemy, że wszelkich wpłat na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego można dokonywać bez jakichkolwiek opłat we wszystkich oddziałach i punktach kasowych Gospodarczego Banku Spółdzielczego z Mosiny, w tym w Oddziale na Rynku w Puszczykowie.